Wpis do Rejestru UOKiK pod numerami 1784 i 1785 w dniu 2009-12-21

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

5 lipca 2016

W wyniku wygrania procesu prowadzonego przez Kancelarię przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 21.12.09 r. Prezes UOKiK wpisał 2 stosowane przez klub fitness Remplus do rejestru klauzul zakazanych, klazule te maja następująca treść:

“Klub Remplus nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy członków klubu przechowywane w szafkach lub pozostawione w innym miejscu na terenie klubu”

“Członek klubu korzysta z usług klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty czy pogorszenia zdrowia w związku z korzystaniem z usług klubu”

Rejestr ten można znaleźć na stronie:http://www.uokik.gov.pl/pl/ochrona_konsumentow/niedozwolone_klauzule/rejestr_klauzul_niedozwolonych/