Wartość rzeczywista a wartość odtworzeniowa- czym są?

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

6 lipca 2022

Wartość rzeczywista a wartość odtworzeniowa- czym są?

Nierzadko w sprawach, których przedmiotem są ubezpieczenia majątkowe można spotkać się z pojęciami, które mają dość znaczący wpływ na wysokość składki a dalej na wysokość uzyskanego odszkodowania. Pojęciami tymi są  pojęcia ubezpieczenia mienia według tzw.: wartości odtworzeniowej (nowa) lub wartości rzeczywistej.

Obrazowo wyjaśniając ich znaczenie, można przedstawić następującą sytuację. Otóż udając się do agenta celem ubezpieczenia naszego mienia chcemy je ubezpieczyć na jak najwyższą sumę, za jak najmniejsze pieniądze. Gdy przyświeca nam taki cel, to ubezpieczyciel przygotował dla nas pewne warianty ubezpieczenia, o których skutkach warto pamiętać wybierając model ubezpieczenia się.

Załóżmy, iż przedmiotem ubezpieczenia jest nieruchomość, dom jednorodzinny. Powiedzmy wybudowany i zamieszkały jakieś 20 lat temu, którego wyposażenie miało miejsce na przestrzeni tych dwudziestu lat. Są tu więc tu i elementy nowe jak i elementy wyposażenia o większym stażu lat.

Jaka jest więc wysokość naszej szkody, w sytuacji gdy dajmy na to los sprowadził na naszą nieruchomość pożar w wyniku, którego majątek ten utraciliśmy?

Nie mając domu należałoby go od nowa wybudować, wówczas potrzebujemy np. miliona złotych na taką inwestycję, ale dom który zasiedliliśmy był już częściowo zużyty, zamortyzowany- gdybyśmy go więc sprzedawali, to dostalibyśmy jedynie połowę tej kwoty.

W takich przypadkach ubezpieczyciele z reguły proponują ubezpieczenie w dwóch formach, tudzież wariantach. Pierwszy jest to wariant droższy -w opcji wartości odtworzeniowej. Drugi znacznie tańszy – w opcji wartości rzeczywistej.

Skupiając się na wariancie pierwszym, należy mieć na uwadze, iż występuje tutaj znacznie wyższa składka ubezpieczeniowa, bowiem i ryzyko ubezpieczyciela jest znacznie większe. W tym wypadku odszkodowanie powinno odpowiadać kosztom, które zostały poniesione w celu przywrócenia ubezpieczonego mienia do stanu sprzed powstania szkody, czyli ubezpieczyciel powinien pokryć całość kosztów takich jak naprawa, remont czy odbudowa, w tym samym miejscu uwzględniając dotychczasowy charakter nieruchomości.

Powracając do wyżej omawianego przykładu, w sytuacji gdy nasza nieruchomość warta jest jedynie 500 tyś zł, to wysokość odszkodowania, które otrzymamy może być o wiele większa, bowiem będzie uwzględniać koszty odtworzenia nieruchomości do stanu sprzed zdarzenia.

Wariant drugi wskazujący na opcję wartości rzeczywistej, będzie przyznawał znacznie mniejszą kwotę. Suma ubezpieczenia będzie opiewała na sumę jaką jest wartość nieruchomości uwzględniająca zużycie eksploatacyjne. W tym przypadku odszkodowanie jakie uzyska poszkodowany nie będzie obejmowało kosztów naprawy i innych podobnych, lecz będzie ustalone jako wartość tej nieruchomości przed wypadkiem przy uwzględnieniu jej zużycia.