Warsztaty dla studentów Uniwestytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

12 lipca 2016

adw. Maciej Kacprzak poprowadził warsztaty dla studentów z Koła Naukowego Wydziału Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu na temat niedozwolonych klauzul umownych w umowach konsumenckich.