Uzyskanie odszkodowania za powstały koszt parkowania pojazdu po wypadku

Strona główna Porady prawne

Admin

14 lipca 2016

Wypadek komunikacyjny może powodować powstanie rozmaitych kosztów. Jednym z nich jest opłata za przymusowe parkowanie uszkodzonego pojazdu. Przymusowe parkowanie na ogół występuje w szkodzie całkowitej, to jest w przypadku, kiedy koszty naprawy są nieopłacalne (zakład ubezpieczeń ich nie pokryje) i wówczas należy sprzedać auto. W zaistniałej sytuacji, do czasu zbycia wraku, należy pojazd zabezpieczyć przed kradzieżą czy dalszym zniszczeniem, gdyż pojazd posiada wartość rynkową, a odszkodowanie przy szkodzie całkowitej ustalane jest m.in. w oparciu o wartość pozostałości. W wielu przypadkach poszkodowani nie dysponują własnym miejscem postojowym (np. garażem), wówczas pojazd często trzeba odstawić na przechowanie na płatny parking. Nasuwa się naturalne pytanie, czy poszkodowanym przysługuje odszkodowanie za koszty parkingu, a jeśli tak, to w jakim zakresie i w jakiej wysokości.

W przypadku ubezpieczenia autocasco, należności za parkowanie mogą być zrefundowane, o ile zostaną przewidziane w ogólnych warunkach umowy. Na ogół takich postanowień nie ma. Inaczej ma się sytuacja w przypadku ubezpieczenia OC. Jeśli zaistniała szkoda całkowita, a poszkodowany nie ma gdzie trzymać pojazdu, to odszkodowanie co do zasady się należy. Gdy idzie o długość trwania parkowania, to może ono trwać do dnia zbycia wraku. Na tym stanowisku stoją również sądy powszechne. Przy czym warto pamiętać, że sprzedaż pojazdu nie może ciągnąć się w nieskończoność. Należy w tym czasie przejawiać pewną aktywność, w przeciwnym wypadku można zostać obciążonym częścią kosztów. W praktyce postępowań likwidacyjnych, nagminnym jest, że zakłady ubezpieczeń pokrywają koszty parkingu jedynie na okres do 7 lub 14 dni od dnia uzyskania informacji od ubezpieczyciela o szkodzie całkowitej. Stanowisko to jest błędne i kwestionowane w orzecznictwie.

Również w przypadku szkody częściowej, można czasem dochodzić kosztów parkowania. Ma to na przykład miejsce w sytuacji, gdy poszkodowanego nie stać na naprawę auta, a ubezpieczyciel opóźnia się z wypłatą odszkodowania. Warsztaty naprawcze nie zawsze godzą się na darmowe przechowywanie pojazdu przed naprawą, zwłaszcza jeżeli nie wiadomo, kiedy samochód ma być naprawiony. Sytuacja taka może wymagać odstawienia auta na płatny parking, które z kolei powinno być refundowane przez zakład ubezpieczeń.

Damian Nowicki – prawnik w Kancelarii Adwokacko-Radcowskiej Kacprzak Kowalak z siedzibą w Poznaniu

 Autor zdjęcia: By Sterilgutassistentin (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons