Szkoda spowodowana przez przyczepę! Z czyjego OC należy się odszkodowanie

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

2 lipca 2016

Szkoda spowodowana przez przyczepę.

Ostatnio zgłosił się do mnie trochę rozżalony stały klient prowadzący wypożyczalnie samochodów osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych.
Klient wypożyczył auto zastępcze poszkodowanej, której pojazd został uszkodzony przez przyczepkę, która odłączyła się od innego pojazdu. Poszkodowana zgodnie z pouczeniem udzielonym jej przez Policjanta wypisującego notatkę urzędową z miejsca zdarzenia sprawę zgłosiła w PZU, w którym ubezpieczona była rzeczona przyczepa.

PZU przysłało swojego rzeczoznawcę, sporządziło nawet kalkulację naprawy i po miesiącu mielenia sprawy wydało ….. jakżeby inaczej decyzję odmowną. W decyzji wskazano, iż faktycznie przyczepa, która spowodowała uszkodzenie auta poszkodowanej była ubezpieczona w PZU, ale pojazd, który miał ją na holu, ubezpieczenie z tytułu OC miał wykupione w innej ubezpieczalni.

Jak to jest więc jest z odpowiedzialnością z tytułu OC za szkody spowodowane przez przyczepy, naczepy, czy zespoły pojazdów?

Odpowiedż na to pytanie znajduje się w USTAWIE O UBEZPIECZENIACH OBOWIĄZKOWYCH, UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZU GWARANCYJNYM I POLSKIM BIURZE UBEZPIECZYCIELI KOMUNIKACYJNYCH z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1152), tj. z dnia 8 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. Poz. 392), a konkretnie w artykule 37 tejże ustawy.

Przepis mówi tak:

Art. 37 1. Jeżeli szkoda zostaje wyrządzona ruchem zespołu pojazdów mechanicznych, ubezpieczeniem OC posiadacza pojazdu mechanicznego ciągnącego jest objęta szkoda spowodowana przyczepą, która:

 1. jest złączona z pojazdem silnikowym albo
 2. odłączyła się od pojazdu silnikowego ciągnącego i jeszcze się toczyła.
 3. Ubezpieczeniem OC posiadacza przyczepy są objęte szkody spowodowane przyczepą, która:
 4. nie jest złączona z pojazdem silnikowym ciągnącym albo
 5. odłączyła się od pojazdu silnikowego ciągnącego i przestała się już toczyć.
 6. Przepis ust. 1 stosuje się również w razie złączenia pojazdów mechanicznych w celu holowania.
 7. W przypadku zespołu pojazdów mechanicznych lub pojazdów mechanicznych złączonych w celu holowania, ubezpieczeniem OC posiadacza pojazdu mechanicznego nie jest objęta odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z ruchem:
  1. pojazdu ciągnącego lub holującego – w przyczepie lub pojeździe holowanym oraz
  2. przyczepy lub pojazdu holowanego – w pojeździe ciągnącym lub holującym.

Tłumacząc powyższe na polski wskazać można, iż zasada jest prosta. W sytuacji gdy przyczepa lub pojazd holowany złączona jestz pojazdem holującym, ciągnikiem, lub też doszło do sytuacji, w której przyczepa ta się odłączyła i pozostaje w ruchu- toczy się – to wówczas odpowiada zakład ubezpieczeń, który wystawił polisę OC pojazdowi holującemu- ciągnikowi.

W sytuacji, w której przyczepa nie jest połączona z innym pojazdem, albo stoi (przestała się toczyć), wówczas właściwym jest sięgnięcie do OC przyczepy – czy też pojazdu holowanego.

Jakie konsekwencje ta sytuacja miała dla osoby wypożyczającej pojazd zastępczy? Otóż najprawdopodobniej drugi zakład ubezpieczeń odmówi zapłaty za wynajem za okres, w którym z pojazdu tego korzystała zanim zgłosiła szkodę właściwej ubezpieczalni. Trudno także dopatrzyć się winny PZU za tę sytuację, która uzasadniałaby odpowiedzialność tego ubezpieczyciela.

Tak więc przez błędne pouczenie Policjanta poszkodowana będzie o sporą sumę pieniędzy do tyłu :(.

Bartosz Kowalak – radca prawny w Kancelarii Adwokacko-Radcowskiej Kacprzak Kowalak