Proces o zapłatę odszkodowania za skutki urazu biczowego kręgosłupa a dowód z przesłuchania świadka.

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

19 stycznia 2020

StockSnap / Pixabay

Proces o zapłatę odszkodowania za skutki urazu biczowego kręgosłupa
a dowód z przesłuchania świadka.

Jedną z możliwości uzyskania odszkodowania za skutki urazu smagnięcia biczem, czyli urazu biczowego kręgosłupa jest wystąpienie na drogę sądową. Należy mieć jednak świadomość, że proces taki z reguły jest  długotrwały. Często wzywanych jest kilku biegłych, zaś sam materiał dowodowy jest bardzo obszerny. Co więcej w toku postępowania dowodowego może być również przeprowadzony dowód z przesłuchania świadka.

Nie da się ukryć, że dowód ten może mieć znaczenie kluczowe w naszej sprawie.

Oczywiście, należy mieć świadomość, że podstawę do wydania wyroku stanowi  przeprowadzana w toku postępowania sądowego opinia biegłego najczęściej neurologa lub ortopedy, czasami również psychologa lub psychiatry, który na podstawie zgromadzonej dokumentacji medycznej leczenia osoby cierpiącej na zespół urazu biczowego i przeprowadzono wywiadu wydaje opinię na temat jej stanu zdrowia. Niemniej jednak przeprowadza się również dowody z opinii biegłego z dziedziny rekonstrukcji wypadków samochodowych.

Nie należy jednak umniejszać wagi dowodu z przesłuchania świadka.

Jaki jest cel takiego dowodu?

Ma on na celu przede wszystkim wykazanie okoliczności nie wynikających wprost
z dokumentacji medycznej. Będą to zatem okoliczności związane z funkcjonowaniem osoby poszkodowanej w wyniku wypadku komunikacyjnego w życiu codziennym, innymi słowy wskazanie w jaki sposób doznany wskutek wypadku uraz wpłynął na jej życie.

Świadkami będą najczęściej osoby, które są członkami rodziny poszkodowanego, czyli: mąż, żona, dzieci czy rodzice, mogą to być również znajomi. Pytania jakie będą im zadawane, będą dotyczyły takich kwestii jak:

  • W jaki sposób osoba poszkodowana cierpiąca na uraz smagnięcia biczem funkcjonowała w okresie od daty wypadku do daty jej przesłuchania w toku rozprawy sądowej?
  • Czy osoba taka na cokolwiek się uskarżała? Jakie miała dolegliwości?
  • Czy doszło do ograniczenia jej sposobu spędzania wolnego czasu?
  • Czy miała problemy ze snem?
  • Czy leczyła się, chodziło do lekarzy do psychologów?
  • W jaki sposób doznany uraz wpłynął na jej życie ?

 

Różnica jaka  zachodzi pomiędzy dowodem z opinii biegłego a dowodem z przesłuchania świadka jest zasadnicza. Lekarz wydając opinię wypowiada się na temat faktycznego zajścia zdarzenia i skutków medycznych dla osoby poszkodowanej z punktu widzenia naukowego czy też technicznego.

Z kolei o  osobistych aspektach konsekwencji urazu biczowego dla osoby poszkodowanej tak naprawdę może wypowiedzieć się tylko ta osoba lub świadek, który z tą osobą przez jakiś czas przebywał w toku jej rekonwalescencji.

Mając na uwadze powyższe, należy mieć świadomość, iż dowód z przesłuchania świadka może mieć duże znaczenie w naszej sprawie i tym samym nie należy z niego rezygnować.