PRACA SZUKA CZŁOWIEKA- Poszukujemy Sekretarki lub Sekretarza

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

6 grudnia 2019

OGŁOSZENIE O PRACĘ DLA SEKRETARKI/sekretarza

Kancelaria Kacprzak Kowalak i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni z Poznania poszukuje sekretarki/ asystentki lub sekretarza/asystenta
Obowiązki:
• wsparcie funkcjonowania biura kancelarii
• koordynowanie obiegu dokumentów i zapewnienie właściwego przebiegu informacji w kancelarii,
• zarządzenie korespondencją przychodzącą i wychodzącą,
• bieżące wsparcie prawników w ich pracy.

Wymagania:
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office i obsługi urządzeń biurowych,
• zdolności komunikacyjne,
• umiejętność współpracy,
• dobra organizacja pracy oraz dynamizm w działaniu,
• odpowiedzialność i sumienność,
• mile widziane doświadczenie w pracy w kancelarii,
• mile widziana znajomość języka angielskiego, rosyjskiego lub ukraińskiego.

Oferujemy:
• atrakcyjne wynagrodzenie,
• pracę w młodym i przyjaznym zespole,
• elastyczne podejście do pracownika,
• lekcje języka rosyjskiego.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV zawierające klauzulę „Wy­ra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie mo­ich da­nych oso­bo­wych dla po­trzeb nie­zbęd­nych do re­ali­za­cji pro­ce­su re­kru­ta­cyj­ne­go zgod­nie z tre­ścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogól­ne­go Roz­po­rzą­dze­nia o Och­ro­nie Da­nych z dnia 27 kwiet­nia 2016 ro­ku)” na adres mailowy: kancelaria@prawnikpoznanski.pl.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.
Więcej o naszej Kancelarii na stronie internetowej: www.kacprzak.pl