Praca dla prawnika

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

2 marca 2020

Kancelaria Kacprzak Kowalak i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni z Poznania poszukuje aplikanta radcowskiego / adwokackiego I lub II roku.

Jesteśmy kancelarią prowadzącą kilkaset procesów cywilnych (w sprawach rodzinnych, spadkowych o zapłatę, odszkodowawczych) i karnych jak również stałą obsługę przedsiębiorców. W związku z powyższym jesteśmy w stanie zapewnić ciekawą, różnorodną i odpowiedzialną pracę pozwalającą jednocześnie na rozwój zawodowy. Praca prawnika wiąże się z stresem, dlatego w kancelarii staramy się zapewnić swobodną atmosferę i partnerskie relacje z członkami zespołu.

 

Obowiązki:

 • sporządzanie projektów pism procesowych,
 • kontakt z klientami kancelarii, sądami i urzędami,
 • zastępstwo radców prawnych/adwokatów na rozprawach, czynnościach procesowych
 • analiza orzecznictwa i przepisów.

 

Wymagania:

 • zdolności komunikacyjne,
 • umiejętność współpracy,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • zaradność, odpowiedzialność i sumienność,
 • doświadczenie w pracy w kancelarii,
 • mile widziane doświadczenie w sprawach rodzinnych i spadkowych,
 • mile widziana znajomość języka rosyjskiego lub ukraińskiego

 

Oferujemy:

 • pracę w młodym i przyjaznym zespole,
 • elastyczne podejście do pracownika,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • możliwość objęcia patronatem podczas aplikacji.

 

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV zawierające klauzulę  „Wy­ra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie mo­ich da­nych oso­bo­wych dla po­trzeb nie­zbęd­nych do re­ali­za­cji pro­ce­su re­kru­ta­cyj­ne­go zgod­nie z tre­ścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogól­ne­go Roz­po­rzą­dze­nia o Och­ro­nie Da­nych z dnia 27 kwiet­nia 2016 ro­ku)” na adres mailowy: kancelaria@prawnikpoznanski.pl.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

Więcej o naszej Kancelarii na stronie internetowej: www.kacprzak.pl