Pozew przeciwko Gefion?

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

12 lutego 2019

Ostatnio sporo wątpliwości w zakresie prawidłowego oznaczenia podmiotu odpowiedzialnego z Oc sprawcy wzbudza działanie duńskiego towarzystwa ubezpieczeniowego Gefion Insurance A/S/

Duński zakład ubezpieczeń korzysta z swobody świadczenia usług w Unii Europejskiej i proponuje zakup swoich polis OC także w Polsce.

O ile zakup polisy nie stwarza większego problemu to poszkodowani w wypadkach spowodowanych przez sprawce ubezpieczonego z tytułu OC w Gefion mają pewien prawniczy orzech do zgryzienia.

Po pierwsze  Gefion Insurance A/S sprzedaje polisy za pośrednictwem spółki Polin sp. z o.o.

Natomiast procedurą likwidacji szkód nie zajmuje się ani Gefion, ani Polin,a trzecia spółka:  Crawford Polska Sp. z o.o.

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego, to ona jest przedstawicielem Gefion Insurance do spraw roszczeń w Polsce.

Fakt bycia przedstawicielem nie oznacza jeszcze, iż podmiot ten możemy pozwać.

Aby skutecznie dochodzić swoich racji z OC sprawcy pozwać musimy nie tę spółkę, ale samego ubezpieczyciela.

Nie ma przy tym konieczności kierowania pozwu do Danii.

Ewentualny pozew należy kierować pozywając Gefion Insurance, ale można jako adres do doręczeń wskazać adres jej przedstawiciela do spraw roszczeń w Polsce = Crawford Polska Sp. z o.o. W takiej konfiguracji nie zachodzi też konieczność tłumaczenia pozwu przeciwko Gefion na język duński.

Pozew można wytoczyć przed sąd miejsca zdarzenia, lub miejsca zamieszkania poszkodowanego.