“Poszkodowani kierowcy są dyskryminowani” www.szkoleniakierowców.pl zamieszczono: 2009-05-12

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

5 lipca 2016

Artykuł ten dotyczy prowadzonego przez Kancelarię procesu przeciwko TU Link 4 S.A. o uznanie za niedozwolone stosowanego w ogólnych warunkach ubezpieczeń Autocasco postanowienia umownego. Zaskarżone postanowienie zostało uznane za niedozwoloną klauzulę abuzywną, której stosowania zakazano wpisując je do prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Rejestru klauzul niedozwolonych. Artykuł można znaleźć pod linkiem: http://szkoleniakierowcow.com/articles/item/238/