Odszkodowanie – koszt transportu pojazdu po naprawie a przed badaniem technicznym pokolizyjnym

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

29 grudnia 2020

Zasadniczo przeprowadzenie przeglądu technicznego pojazdu wymagane jest co roku. Może jednak zdarzyć się, że konieczne będzie przeprowadzenie dodatkowej kontroli. Dzieje się tak przede wszystkim w przypadku kolizji. Przepisy prawa w przypadku większej naprawy usterki samochodu powstałej wskutek wypadku wymagają przeprowadzenia badania technicznego pokolizyjnego.

To oznacza z kolei, że do czasu przeprowadzenia przeglądu pojazdu, celem dopuszczenia go do ruchu, pojazd taki, pomimo naprawienia, nie powinien być użytkowany.

Pojawia się zatem pytanie czy w przypadku transportu takiego pojazdu z warsztatu do stacji kontroli pojazdów przysługuje odszkodowanie?

Jako przykład można wskazać na sytuację, w której serwis samochodowy, po przeprowadzonej naprawie, odholował pojazd do stacji kontroli pojazdów.

W przedmiotowej sprawie zakład ubezpieczeń zwrócił koszt badania technicznego, jednakże wydał decyzję odmowną w zakresie zwrotu kosztów transportu auta z warsztatu do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów( w skrócie OSKP).

To spowodowało konieczność pozwania Ubezpieczyciela. I tak Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w sprawie o sygn. akt: XII GC 148/17 nie miał jednak wątpliwości co do zasadności poniesienia tego kosztu:

„Odnośnie natomiast braku refundacji kosztów transportu naprawionego pojazdu do stacji obsługi celem przeprowadzenia badania technicznego pokolizyjnego należy przyznać rację powodowi, który wskazał, że pozwany w całości zrefundował koszty badania technicznego powypadkowego, zatem uznał zasadność takiego badania. Skoro zatem pozwany uznał, że pojazd wymagał badania technicznego dopuszczającego go do ruchu, to oczywistym jest, że pojazd ten musiał zostać przewieziony do stacji obsługi na lawecie, ponieważ nie był dopuszczony do ruchu po kolizji i mógł stwarzać zagrożenie na drodze, bądź narazić poszkodowanego na odpowiedzialność. .”