Odszkodowanie a korekty za zużycie ogumienia i dodatkowe wyposażenie pojazdu

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

29 maja 2022

elljay / Pixabay

Ustalając w procesie likwidacyjnym wartość pojazdu bierze się pod uwagę korekty, wśród których można wyróżnić korektę za przebieg, korektę za pierwszą rejestrację czy korektę za ogumienie oraz za wyposażenie dodatkowe. W niniejszym artykule omówieniu będą podlegały dwie ostatnie.

Pierwsza z wymienionych korekt, czyli korekta za ogumienie ma w procesie likwidacyjnym zasadniczo charakter poboczny, a co za tym idzie w niewielkim zakresie wpływa na finalną wartość pojazdu. Nie ulega wątpliwości jednak, że i ona może mieć niekiedy przesadzający wpływ na zakwalifikowanie danej szkody jako całkowitej.

Korekta ta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon jest określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Przy czym punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

Jeżeli więc bieżnik jest zużyty w stopniu mniejszym jak 50% wartości fabrycznej, to mamy korektę dodatnią, gdy opona jest bardziej „łysa”, to stosujemy ujemną korektę zgodnie
z automatyką systemu.

Drugą z omawianych korekt jest korekta za dodatkowe wyposażenie samochodu i również ona ma wpływ na wysokość szacowanego odszkodowania.

Na czym polega jej istota?

Otóż każdy model pojazdu posiada katalog pewnych standardowych, fabrycznych elementów wyposażenia. Nie da się ukryć, że nowe samochody nierzadko są wyposażone w pewne nowoczesne dodatki, które mają przede wszystkim przyciągać uwagę potencjalnego kupca.  Tym samym, im więcej jest takich gadżetów i innowacji, tym wartość takiego pojazdu znacznie wzrasta w stosunku do samochodu mającego podstawowe wyposażenie.

Niemniej jednak wartość tej korekty ulega zmniejszeniu wraz z latami jakie upływają od daty wyprodukowania pojazdu.  Oznacza, to iż teoretycznie korekta ta przy pojeździe uszkodzonym w momencie wyjazdu z fabryki odpowiadałaby w zasadzie 100% wartości dodatkowego wyposażenie, to w kolejnych latach współczynnik ten ulega zmniejszeniu w stopniu większym niż tylko upływ lat.