“Nie wolno dowolnie zaniżać odszkodowania” Rzeczpospolita 2009-05-12 r.

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

5 lipca 2016

Niniejszy artykuł dotyczy prowadzonego przez Kancelarię procesu przeciwko TUiR Warta S.A. przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów o uznanie za niedozwolone stosowanego w ogólnych warunkach ubezpieczeń Autocasco postanowienia umownego. SOKiK wyrokiem w sprawie oznaczonej sygn. akt: sygn. XVII Amc 48/08 zaskarżoną przez Kancelarie klauzulę uznał za niedozwoloną.

Artykuł można znaleźć pod linkiem: http://www.rp.pl/artykul/4,303843_Nie_wolno_dowolnie_zanizac_odszkodowania.html