Kto może wnieść skargę nadzwyczajną

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

18 marca 2019

Skarga Nadzwyczajna, nowa Instytucja w polskim porządku prawnym zaczyna robić coraz większą karierę. Pierwsze doniesienia są takie, iż już w pierwszych dniach po wejściu w życie przepisów o Skardze Nadzwyczajnej wpłynęło już kilkaset próśb o skierowanie skargi do Sądu Najwyższego.

Nie jest niestety, a może i stety, tak iż skargę może wnieść każdy obywatel. Co więcej skargi tej nie może również wnieść ani adwokat, ani radca prawny – nie mamy więc tu do czynienia tak jak w przypadku skargi kasacyjnej z przymusem adwokackim.

Kto więc może wnieść skargę nadzwyczajną do Sadu Najwyższego?

Ustawa o Sądzie Najwyższym kompetencje te zastrzegła tylko dla wąskiego grona podmiotów.

Skarga nadzwyczajna wnoszona jest do Sądu Najwyższego przez:

– Prokuratora Generalnego,

– Rzecznika Praw Obywatelskich,

– Rzecznika Praw Dziecka,

– Prezes Prokuratorii Generalnej,

– Rzecznik Praw Pacjenta,

– Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,

– Rzecznik Finansowy,

– Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

Jaka więc byłaby rola adwokata, czy radcy prawnego w wnoszeniu skargi nadzwyczajnej? Otóż chcąc przekonać jeden z powyższych podmiotów do wywiedzenia skargi nadzwyczajnej należałoby swój wniosek uzasadnić. Można się spodziewać, iż ilość próśb kierowanych do tych podmiotów będzie ogromna, jedynie więc bardzo nieliczne, promilowe ilości spraw będą kierowane do Sądu Najwyższego. Rola adwokata,  czy radcy prawnego byłoby więc takie uzasadnienie problemu prawnego, aby przekonać podmiot uprawniony, iż w tej własnie sprawie zachodzi potrzeba ponownego zbadania sprawy przez Sąd Najwyższy.