Jazda skuterem a zakaz prowadzenia pojazdów

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

14 lipca 2016

W zeszłym roku zmieniły się przepisy dotyczące zasad uzyskiwania uprawnień do kierowania motocyklami. Obecnie nie jest już do tego konieczne posiadanie prawa jazdy kat. A, lecz każdy kierowca, posiadający prawo jazdy kat. B (samochody osobowe) może swobodnie  kierować  motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg, jeśli tylko posiada  prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.

Z tym tematem wiąże się pytanie czy w przypadku sądowego zakazu prowadzenia pojazdów można jeździć motorowerem czy skuterem. Co więcej często osoby, które utraciły prawo jazdy przesiadają się na skuter jako alternatywny środek transportu.Jednakże zgodnie z art. 2 pkt.1 ust. 10 ustawyz dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnychpojazdem mechanicznym jest pojazd samochodowy, ciągnik rolniczy, motorower i przyczepa określone w przepisach ustawy- Prawo o ruchu drogowym. Pojazdem mechanicznym nie jest tylko motorower rozumiany jako rower czyli pojazd posiadający pedały, zaopatrzony jedynie w silnik pomocniczy do 50 cm3 pojemności. Oznacza to, że jeżeli Sąd orzekł zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych to obejmuje on także zakaz prowadzenia skutera, nawet o niewielkiej pojemności. Łamiąc taki zakaz kierowca popełnia przestępstwo z art. 244 k.k.

Jeśli zatem mimo orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów kierowca chce móc jeździć skuterem np. do pracy to powinien wnioskować do sądu o wyłączenie z zakazu pewnych typów pojazdów. Należy bowiem wiedzieć, że istotą środka karnego z art. 42 § 2 k.k. jest pozbawienie możliwości prowadzenia co najmniej pojazdu, którym sprawca dopuścił się tego czynu zabronionegoczyli mówiąc wprost jeśli kierowca został „przyłapany” na prowadzeniu samochodu w stanie nietrzeźwości to sąd musi zabrać mu uprawnienia do kierowania samochodami. Pozbawienie kierowania uprawnień do kierowania innymi pojazdami mechanicznymi pozostaje zaś w gestii uznania sądu. Można zatem wnosić aby sąd wyłączył spod zakazu np. motorowery. Do pozytywnego rozpoznania takiego wniosku mogą przyczynić się m.in. przyznanie się do winy, wyrażenie skruchy i powołanie się na ważne względy osobiste, rodzinne. Sądy, w tym sądy w Poznaniu w różny sposób podchodzą do tego rodzaju wniosków ale jest to zawsze pewna alternatywa.

Anna Konrady – prawnik aplikant adwokacki w Kancelarii Adwokacko-Radcowskiej Kacprzak Kowalak

Autor: Takeaway (Praca własna) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], Wikimedia Commons