Jakiej kary może spodziewać się kierowca za jazdę po alkoholu?

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

16 lutego 2019

 Polskie prawo przewiduje zróżnicowane kary za jazdę po alkoholu w zależności od jego stężenia we krwi u kierowcy. Wymierzając karę Sąd bierze się pod uwagę fakt, czy u kierowcy występuje stan po użyciu alkoholu, czy też stan nietrzeźwości. Ustawodawca polski uznał, że przestępstwem jest kierowanie pojazdem mechanicznym w tzw. stanie nietrzeźwości. Termin ten stosowany jest, gdy zawartość alkoholu we krwi kierowcy przekracza wartość 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub gdy zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. O wykroczeniu możemy mówić w przypadku, gdy powyższe wartości są niższe, ale jednocześnie przekraczają 0,2 promila albo 0,1 mg. W przypadku, gdy zaistnieją przesłanki do zarzucenia popełnienia przestępstwa, kierowca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Ponadto Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na minimum 3 lata, a także świadczenie pieniężne rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5000 złotych. W przypadku wykroczenia Art. 87 Kodeksu wykroczeń przewiduje karę aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych. Ponadto Sąd bezwzględnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów. Należy podkreślić, że wykroczeniem jest również kierowanie w stanie nietrzeźwości innym pojazdem niż mechaniczny. Pomimo skazania za jazdę w stanie nietrzeźwości, wiele kierowców ponownie ryzykuje dopuszczając się jazdy w takim stanie. W przypadku, gdy po uprawomocnieniu się wyroku skazującego, ponownie zostanie dokonany taki czyn, dana osoba jest określana mianem recydywisty, przez co może podlegać karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Ponadto, sprawca otrzymuje dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych , a także może zostać zobowiązany do zapłaty na rzecz Funduszu kwoty co najmniej 10 000 złotych.