Jakie zadośćuczynienie za złamanie mostka ze zniekształceniami? Analiza na podstawie orzeczeń sądów apelacji poznańskiej

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

13 marca 2020

Jakie zadośćuczynienie za złamanie mostka ze zniekształceniami? Analiza na podstawie orzeczeń sądów apelacji poznańskiej

Na skutek wypadków komunikacyjnych u poszkodowanych może dojść do wielu uszkodzeń natury ortopedycznej, w tym do złamania mostka. W związku ze złamaniem mostka ze zniekształceniami można ustalić uszczerbek na zdrowiu w wysokości 10 %, na co wskazuje pkt 59 tabeli oceny procentowej trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, stanowiąca załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania.

Ten punkt tabeli nie przewiduje więc możliwości ustalenia uszczerbku na zdrowiu w innej wysokości niż 10%, a więc i kwoty zadośćuczynienia w związku z tym obrażeniem powinny być podobnej wysokości, choć z doświadczenia radców prawnych i adwokatów z naszej kancelarii w Poznaniu wynika, że niejednokrotnie zdarza się, że złamanie mostka nie jest jednym obrażeniem, stwierdzonym u poszkodowanego w wyniku wypadku. Często jest jednym z wielu uszczerbków, co przekłada się na wysokie zadośćuczynienie.

Zakładając, że jak często się zdarza w apelacji poznańskiej, za jeden procent uszczerbku na zdrowiu Sąd zasądzi 2.000 zł, to za uszkodzenie mostka można otrzymać zadośćuczynienie w okolicach 10.000 zł.

Sprawy dotyczące poszkodowanych, którzy w wyniku wypadku komunikacyjnego doznali uszkodzenia mostka, były rozpoznawane przez sądy w Poznaniu i w apelacji poznańskiej.

Przykładowo w sprawie o sygn. akt XII C 1137/16 Sąd Okręgowy w Poznaniu ustalił, iż łączny uszczerbek na zdrowiu powoda wyniósł 28 % z uwagi na złamanie mostka, dwóch kręgów szyjnych, złamanie stawów obojczykowo – mostkowych i stłuczenie płuc. Sąd w sprawie tej uznał za właściwą kwotę zadośćuczynienia 1000.000 zł, zasądzając dodatkowe 82.000 zł, ponad 18 już zasądzonych w postępowaniu likwidacyjnym.

Również sprawa o sygn. akt XIII C 757/15 rozpoznawana przez Sąd Okręgowy w Poznaniu dotyczyła między innymi uszczerbku w postaci złamania mostka u poszkodowanego w wyniku wypadku komunikacyjnego. W sprawie tej poszkodowany doznał 100 % uszczerbku na zdrowiu w związku z obrażeniami natury ortopedycznej, w tym 10 % z powodu złamania mostka, a także 15 % w związku z obrażeniami natury neurologicznej. Kwota zadośćuczynienia w tej sprawie, co nie dziwi w obliczu tak wysokiego uszczerbku na zdrowiu, była pokaźna i wyniosła łącznie 200.000 zł (80.000 zł przyznane w postępowaniu likwidacyjnym, 120.000 zł w postępowaniu sądowym).

Podsumowując za złamanie mostka biegli zawsze ustalą uszczerbek na zdrowiu w wysokości 10 % i zazwyczaj się zdarza, że jest on jednym z wielu obrażeń doznanych w wyniku wypadku.