Jakie zadośćuczynienie za uszkodzenie nosa? Analiza na podstawie orzeczeń sądów apelacji poznańskiej

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

3 lutego 2020

LUM3N / Pixabay

 

Niekiedy zdarza się, że na skutek wypadku dojdzie do uszkodzenia nosa. Tabela oceny procentowej trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, stanowiąca załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002r.  w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania przewiduje możliwość stwierdzenia uszczerbku na zdrowiu w związku z wieloma wariantami uszkodzenia nosa. Po pierwsze możliwe jest uszkodzenie nosa bez zaburzeń oddychania – wówczas ustala się uszczerbek na poziomie od 5 do 20 % w zależności od rozległości uszkodzenia i stopnia zaburzeń oddychania. Poważniejsze jest uszkodzenie nosa z zaburzeniami oddychania – w zależności od stopnia zaburzeń w oddychaniu i rozległości uszkodzenia skutkuje ono stwierdzeniem uszczerbku w granicach od 10 do 20 %. Następnie, tabela przewiduje uszczerbek na zdrowiu w granicach od 10 do 25 % w przypadku uszkodzenia nosa z zaburzeniami oddychania i powonienia – w zależności od stopnia zaburzeń w oddychaniu i powonieniu. W przypadku utraty powonienia tabela wskazuje na możliwość stwierdzenia uszczerbku w wysokości 5 %, w przypadku natomiast utraty nosa w całość (wraz z kośćmi) – 30 %.

 

Uszkodzenia nosa mogą więc skutkować uszczerbkiem w wysokości od 5 do 30 %. Wysokość zadośćuczynienia w związku z takim urazem może być więc różna w zależności od wysokości stwierdzonego uszczerbku i innych okoliczności wpływających na rozmiar doznanej krzywdy.

 

Chcąc się dowiedzieć, jaką kwotę zadośćuczynienia mniej więcej można otrzymać, warto przeanalizować, w jakiej wysokości zasądzane były zadośćuczynienia na rzecz poszkodowanych, u których na skutek wypadku również stwierdzono uraz nosa.

 

Sądy w Poznaniu i w całej apelacji zajmowały się rozpoznawaniem spraw, w których u poszkodowanych wystąpił taki uraz.

 

Sprawę taką rozpoznawał między innymi Sąd Okręgowy w Poznaniu. Została ona zakończona wyrokiem z dnia 4 lutego 2016r. (sygn. akt XII C 154/15), w którym to na rzecz poszkodowanego zasądzono zadośćuczynienie w wysokości 54.000 zł. U poszkodowanego stwierdzono uszczerbek w łącznej wysokości 27 %, w tym 15 % z uwagi na uszkodzenie nosa wraz z zaburzeniami oddychania i powonienia. Ustalając wysokość zadośćuczynienia, Sąd miał na uwadze to, jaki uszczerbek na zdrowiu poszkodowanego został stwierdzony i uznał, że odpowiednia będzie kwota 2.000 zł za jeden procent uszczerbku. W konsekwencji więc zasądził 54.000 zł (2.000 zł x 27).

O zadośćuczynieniu, w którym powódka doznała uszkodzenia nosa, orzekał również Sąd Rejonowy w Koninie w wyroku z dnia 9 października 2013 r.  (sygn. akt IC 623/11). W wyroku tym na rzecz poszkodowanej została zasądzona kwota 35.000 zł zadośćuczynienia, przy czym pozwany na etapie przedsądowym wypłacił jej już łącznie 75.000 zł z tego tytułu. Podobnie, jak w poprzednim wyroku u powódki stwierdzono uszczerbek w postaci uszkodzenia nosa wraz z zaburzeniami oddychania i powonienia. Z tego tytułu ustalono u niej uszczerbek w wysokości 12 %. Był to jeden z doznanych przez nią urazów, stwierdzono u niej uszczerbek w łącznej wysokości 24 %.

 

Kwoty zadośćuczynienia zasądzone w związku z uszkodzeniem nosa mogą więc być dość wysokie.