Jak wygląda teza o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego w sprawie o odszkodowanie za smagnięcie biczem – na przykładzie rzeczywistej sprawy.

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

22 marca 2021

PublicDomainPictures / Pixabay

Często osoby poszkodowane w wyniku wypadków komunikacyjnych, które chcą dochodzić swoich roszczeń z tego tytułu, zastanawiają się jak wygląda cała procedura od momentu wypadku do momentu prawomocnego zasądzenia wyrokiem zadośćuczynienia.

W tym miejscu chciałbym pokazać jak wygląda typowa teza, którą sąd formułuje wysyłając akta do biegłego celem przeprowadzenia opinii.

POSTANOWIENIE

Dnia 6 grudnia 2017r.

Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu,
Wydział IX Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSR
po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2017 r. w Poznaniu
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa XY
przeciwko Zakład Ubezpieczeń TUiR SA z siedzibą w Warszawie
o  zapłatę

postanawia:

  1. przeprowadzić dowód z opinii biegłego z dziedziny neurologii i ortopedii na okoliczność ustalenia:
  2. jakich obrażeń doznał powód XY podczas wypadku z dnia 9.05.2016 r;
  3. określenia charakteru (trwały, długotrwały lub nienoszący tych cech) oraz wysokości uszczerbku na zdrowiu powstałego u powoda w wyniku obrażeń doznanych w wypadku z dnia 9.05.2016 r,
  4. określenia czasu trwania i natężenia występujących u powoda dolegliwości bólowych oraz wpływu obrażeń doznanych w wypadku z dnia 9.05.2016 r. na życie powoda;
  5. czasu leczenia obrażeń doznanych przez powoda w wyniku wypadku z dnia 9.05.2016, w tym ustalenia czy obecnie u powoda można stwierdzić występowanie uchwytnych skutków stanowiących następstwo wypadku z dnia 9.05.2016 r. a jeśli tak to jakie – czy leczenie powoda się zakończyła czy nie;
  6. czy przed zdarzeniem z dnia 9.05.2016 r. u powoda występowały choroby bądź czynniki samoistne (np. zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa), które miały wpływ na stan jego zdrowia oraz wskazywane przez niego dolegliwości związane z wypadkiem z dnia 9.05.2016 r. a w przypadku ustalenie, że przed wypadkiem z dnia 9.05.2016 r. u powoda występowały choroby bądź czynniki samoistne (zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa), to ustalenie czy uzasadniały one podjęcie leczenia, w tym rehabilitację;
  7. czy choroby lub czynniki samoistne występujące u powoda przed zdarzenie z dnia 9.05.2016 r. powodowały u powoda ograniczenia/ dysfunkcje/ bolesności, a jeśli tak to jakie;
  8. jakich obrażeń doznał powód w wypadku ze stycznia 2016 r. a w szczególności czy obrażenia te miały lub mają wpływ na dolegliwości związane z wypadkiem z 9 maja 2016 r. a jeżeli tak to jaki to jest wpływ.