Jak długo trwa sprawa o zadośćuczynienie za uraz smagnięcie biczem?

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

12 kwietnia 2020

Jak długo trwa sprawa o zadośćuczynienie za uraz smagnięcie biczem?

 

Z pytaniem z jakim równie często spotykają się prawnicy z naszej kancelarii w Poznaniu,
a jakie pada z ust osób poszkodowanych i które cierpią na skręcenie kręgosłupa szyjnego w typie urazu biczowego, czyli inaczej WAD, jest pytanie jak długo potrwa sprawa o zapłatę odszkodowania – zadośćuczynienia przez ubezpieczyciela?

No cóż, prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź mało optymistyczna, gdyż procedura ta trwa długo lub nawet bardzo długo.

Dlaczego tak się dzieje ?

Po pierwsze aby mówić o możliwości otrzymania odszkodowania za uraz smagnięcia biczem należy w pierwszej kolejności zgłosić roszczenie ubezpieczycielowi sprawcy szkody.

Po otrzymaniu naszego zgłoszenia ubezpieczyciel ma formalnie 30 dni na zakończenie procedury likwidacji szkody i przyznania odszkodowania za skutki wypadku, w wyniku którego doszło do dystorsji odcinka szyjnego kręgosłupa.

Oczywiście bardzo rzadko zdarza się, aby sprawa ta zakończyła się w tak krótkim terminie. Ubezpieczyciel oczekuje bowiem na dosłanie dokumentacji związanej z leczeniem a następnie wyznacza termin komisji lekarskiej. Co ciekawe zwykle zaocznej, bowiem lekarz bez fizycznego udziału poszkodowanego wydaje opinię na temat stanu zdrowia pacjenta, będącą podstawą wydania decyzji przez ubezpieczyciela, jedynie na podstawie zgromadzonej dokumentacji lekarskiej.

Ten etap trwa tak naprawdę do około 2-3 miesięcy od daty zgłoszenia szkody i kończy się wydaniem decyzji przez ubezpieczyciela.

Decyzję te w przypadku WAD praktycznie nigdy nie są satysfakcjonujące dla poszkodowanych. Kwota przyznawanego dobrowolnie przez zakład ubezpieczeń odszkodowania jest albo bardzo niska, typowe przykłady, to 500 – 1000 zł, lub też, co wcale nie jest rzadkie, wydaje w ogóle decyzje odmowną, kwestionując możliwość powstania takiego urazu na skutek wypadku samochodowego.

Wówczas poszkodowany, który cierpi z powodu skutków smagnięcia biczem może albo odwołać się do niejako „drugiej” instancji ubezpieczyciela lub iść do sądu.

Procedura odwoławcza dodaje kolejne dwa – trzy miesiące zanim uzyskamy od ubezpieczyciela decyzje podtrzymującą wydanie poprzedniej decyzji. W zasadzie w 99% przypadkach związanych z urazem biczowym ubezpieczyciel nie zmienia zdania.

Pozostaje zatem droga sądowa.

Nie da się ukryć, że zakłady ubezpieczeń traktują uraz biczowy jako swoiste wyzwanie, w konsekwencji czego procesy dotyczące przyznania odszkodowania za skutki urazu typu Whiplash są procesami daleko bardziej skomplikowanymi i wielowątkowymi niż w przypadku np. procesu o odszkodowanie za skutki złamania ręki czy też nogi.

Po pierwsze ubezpieczyciel w ogóle kwestionuje fakt możliwości powstania urazu biczowego kręgosłupa szyjnego w opisanych w opisanych okolicznościach – z czym często wiąże się konieczność powołania biegłego z dziedziny rekonstrukcji wypadków, który wspólnie z biegłym z dziedziny medycyny ma wydać opinię o fizycznej możliwości powstania omawianego urazu w tym konkretnym z darzeniu drogowym.

Dalej ubezpieczyciel zwykle żąda przedstawienia całej dotychczasowej historii leczenia
i w tym celu wnosi o zwrócenie się do wszystkich placówek medycznych, w których leczył się poszkodowany, celem ustalenia, czy przypadkiem już wcześniej nie cierpiał na jakieś symptomy skręcenia kręgosłupa szyjnego typu biczowego oraz wykazania czy uraz ten nie jest efektem symulanctwa.

Wreszcie sam poszkodowany za pomocą biegłych z dziedziny ortopedii lub neurologii musi wykazać wysokość powstałego u niego uszczerbku na zdrowiu.

Co oczywiste przeprowadzenie tych wszystkich dowodów trwa. Jedna opinia biegłego, to około pół roku dłuższy proces.

Ile więc trwa statystyczny proces o zapłatę odszkodowania za skutki urazu szyi typu biczowego ?

Moim zdaniem w chwili obecnej na przykładzie sądów w Poznaniu i okolicach Poznania mogę powiedzieć, iż zajmuję to średnio około dwóch lat. Przy czym tendencja jest taka, iż procesy te trwają dłużej i dłużej.