Ile zadośćuczynienia za porażenie kończyn dolnych uniemożliwiające samodzielne stanie i chodzenie? Analiza na podstawie orzeczeń sądów poznańskich

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

19 stycznia 2020

Ile zadośćuczynienia za porażenie kończyn dolnych uniemożliwiające samodzielne stanie i chodzenie? Analiza na podstawie orzeczeń sądów poznańskich

 

Porażenie kończyn dolnych to poważny uszczerbek na zdrowiu i wielkie nieszczęście dla poszkodowanego, który w związku z wypadkiem jest zmuszony poruszać się na wózku i z reguły nie jest zdolny do samodzielnej egzystencji. Nie bez powodu więc tabela oceny procentowej trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, stanowiąca załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002r.  w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania przewiduje za taki uraz aż 100 % uszczerbku na zdrowiu, jeżeli uniemożliwia samodzielne stanie i chodzenia. Z naszego doświadczenia jako prawników specjalizujących się w dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynień wynika, że w przypadku tak poważnego uszczerbku, który powoduje tak dalekosiężne skutki dla poszkodowanego, jak brak możliwości samodzielnego poruszania się, sądy przyznają bardzo wysokie zadośćuczynienie, kierując się nie tylko wysokością uszczerbku, ale również innymi czynnikami wpływającymi na rozmiar doznanego cierpienia.

 

Porażenie kończyn dolnych często jest następstwem uszkodzenia rdzenia kręgowego, do którego dochodzi u poszkodowanych w związku z poważnym wypadkiem drogowym. Dlatego niejednokrotnie zdarza się, że sądy w Poznaniu i w całej apelacji poznańskiej zajmują się sprawami dotyczącymi zadośćuczynień dla poszkodowanych w związku z tym urazem.

 

Sprawę taką rozpoznawał między innymi Sąd Okręgowy w Poznaniu, który w wyroku z dnia 1 kwietnia 2019r. (sygn. akt XIII C 729/16/2) zasądził na rzecz poszkodowanego zadośćuczynienie w wysokości 500.000 zł. W sprawie tej u powódki stwierdzono 100 % trwałego uszczerbku na zdrowiu w związku z  zespołu poprzecznego przerwania rdzenia na wysokości C1 Th7, skutkującym niedowładem wiotkim kończyn górnych oraz porażeniem kończyn dolnych połączonym z utratą kontroli nad oddawaniem moczu i stolca.

 

Podobną sprawę rozpoznawał również Sąd Okręgowy w Koninie, który to w wyroku z dnia 20 maja 2015r. (sygn. akt I C 979/14) za właściwą kwotę zadośćuczynienia dla poszkodowanej, która doznała porażenia obu kończyn dolnych uznał kwotę 100.000 zł. Podobnie, jak powyżej, Sąd wziął pod uwagę zarówno ustalony przez biegłego uszczerbek na zdrowiu w wysokości 100 % oraz całokształt okoliczności, które miały wpływ na cierpienia doznane przez powódkę.

 

Widać więc, że w tak ekstremalnych przypadkach, jak uraz obu kończyn dolnych sądy zasądzają wysokie kwoty zadośćuczynienia, a ich dokładna wysokość zależeć będzie nie tylko od wysokości stwierdzonego uszczerbku, ale również innych okoliczności.