Dowód z opinii biegłego sądowego w toku sprawy o zapłatę zadośćuczynienia za skutki urazu kręgosłupa szyjnego typu smagnięcie biczem.

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

26 maja 2021

madartzgraphics / Pixabay

Obok przesłuchania osoby poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, która doznała uszczerbku na zdrowiu o charakterze urazu biczowego, zwanego też dystorsją kręgosłupa szyjnego czy też WAD i przesłuchania świadków, którzy obserwowali proces leczenia poszkodowanego czy jego zachowanie w toku rekonwalescencji, zasadniczym tak naprawdę  dowodem w toku postępowania o zapłatę odszkodowania jest dowód z opinii biegłych lekarzy.

W procesie o zapłatę zadośćuczynienia za skutki urazu typu Whiplash biegłymi lekarzami są: ortopeda, neurolog, psycholog, rzadziej psychiatra lub neurochirurg.

Biegli ci na podstawie zgromadzonej dokumentacji lekarskiej, historii choroby, kart informacyjnych, a przede wszystkim wywiadu przeprowadzonego z osobą poszkodowaną, wydają w toku sprawy opinię.

W opinii tej wskazują :

-Jakiego uszczerbku na zdrowiu doznała w wyniku urazu biczowego osoba poszkodowana.
-Jakie konsekwencje dla jej zdrowia wiąże się z tym urazem.
-Jakie są dalsze przewidywania co do rekonwalescencji i dalszego funkcjonowania osoby poszkodowanej.

Co istotne, w toku postępowania sądowego zwrócić należy uwagę, iż wniosek
o przeprowadzenie tego dowodu należy do strony powodowej.

Wniosek taki należy zgłosić w pozwie. Tak jak napisałem wyżej, jeżeli chodzi o uraz smagnięcie biczem, czyli Whiplash, podstawowym dowodem z opinii biegłego jest dowód
z opinii biegłego neurologa, ewentualnie biegłego ortopedy. Przy czym osobiście rekomendowałbym sięganie do opinii biegłego neurologa, gdyż wielu ortopedów faktycznie skupia się swoim opiniowaniu bardziej na tego typu urazach, które związane są z zmianami
w końcu kręgosłupa. Tymczasem uraz biczowy charakteryzuje się tym, iż ani na obrazie rentgenowskim ani na prześwietleniu za pomocą rezonansu magnetycznego MRI nie ma żadnych wykazanych zmian w zakresie kręgosłupa ani tkanek miękkich.

Mimo tego niewątpliwie dystorsja odcinka szyjnego kręgosłupa jest daleko idącym dyskomfortem i realną chorobą. Z doświadczenia radców prawnych z naszej Kancelarii w Poznaniu, prowadzących tego typu procesy wynika, iż bardziej przydatnym w tym zakresie jest dowód z opinii neurologa, który bardziej skupia się na kwestiach związanych
z funkcjonowaniem nerwów niż na kościach jako takich.

Innym dowodem z opinii biegłego, o który warto sięgnąć w toku sprawy związanej
z urazem biczowym jest dowód z biegłego psychologa, a  w skrajnych przypadkach psychiatry. Statystycznie w prawie 40% przypadków osób, które doznały uszczerbku na zdrowiu w postaci dystorsji kręgosłupa szyjnego czyli smagnięcia biczem, towarzyszą także zmiany związane
z funkcjonowaniem ich psychologii. Są to zmiany nastroju, stany lękowe, bóle głowy,  nawet
i depresja.

Bardzo często zdarza się, iż biegły ortopeda, czy neurolog w opinii nie widzi uszczerbku na zdrowiu u osoby poddanej jego opiniowaniu,  a taki uszczerbek dostrzeże psycholog.