Dopuszczalność stosowania części używanych w naprawie pojazdu

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

14 lipca 2016

Reprezentując naszych klientów przed sądami, wielokrotnie spotykaliśmy się z argumentacją podnoszoną przez zakłady ubezpieczeń, że naprawa na częściach używanych jest niedopuszczalna. Sprzeciwiać się ma technologicznym zaleceniom producenta pojazdu. Argument na pierwszy rzut oka sensowny, po głębszej analizie okazuje się zupełnie bezużyteczny.

Trudno nie zauważyć, że wspomniane racje ubezpieczyciele podnoszą, dążąc do stwierdzenia nieopłacalności naprawy i zaistnienia szkody całkowitej, aby zapłacić niższe odszkodowanie. Dosyć oczywisty powinien być jednak fakt, że wytyczne producenta danej marki pojazdu nie są przepisami prawa i nie mogą stanowić o dopuszczalności użycia części używanych do naprawy pojazdu. Nie oznacza to jednak, że poszkodowany może dowolnie decydować o wyborze zamienników.

Niedozwolone części używane

Artykuł 66 ust. 1 pkt 1 Prawa o ruchu drogowym przewiduje, że pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę. Ten ogólnikowy nakaz doprecyzowany został w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko. Rozporządzenie to wymienia, które konkretnie części zastosowane do naprawy powinny być nowe.

Poszkodowanych, adwokatów, ale też warsztaty naprawcze, naprawiające auta zgodnie z życzeniem klientów zainteresuje, że lista nieodzownych nowych części jest krótka. Składa się zaledwie z dziewiętnastu pozycji. Przy tym wymagania w zdecydowanej mierze dotyczą wyposażenia dosyć ewidentnego, związanego z układem hamulcowym, przeciwwłamaniowym, kierowniczym, elektronicznym, poduszkami powietrznymi, płynami eksploatacyjnymi, pasami bezpieczeństwa, instalacją gazową, spalinową. Wyposażenie niewymienione jest w zasadzie dozwolone i w tym zakresie zakład ubezpieczeń nie może skutecznie sprzeciwiać się zastosowaniu w naprawie części używanych.

Damian Nowicki – prawnik w Kancelarii Adwokackiej Kacprzak Kowalak