Czy wypadek komunikacyjny ze skutkiem urazu szyi typu biczowego to przestępstwo czy wykroczenie?

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

22 stycznia 2020

KlausHausmann / Pixabay

Czy wypadek komunikacyjny ze skutkiem urazu szyi typu biczowego to przestępstwo czy wykroczenie?

 

Moim zdaniem,  kontrowersyjne (z punktu widzenia kwalifikacji karnej) orzeczenie zapadło przed Sądem Rejonowy w Toruniu w dniu 11 września 2017 w sprawie
XII W 1920/16.  Daleki jednak jestem od oceny sądu, bo oparł rozstrzygnięcie o zdanie biegłego lekarza.

W dniu 12 maja 2016 roku na skrzyżowaniu doszło do kolizji drogowej. Uczestniczyły w niej pojazd V oraz pojazd N. Sprawca nie zastosował się do znaku B-20 „stop” i nie zatrzymując się wjechał na drogę przed drugi pojazd wymuszając pierwszeństwo. Pokrzywdzona chcąc uniknąć zderzenia zaczęła zjeżdżać do lewej krawędzi jezdni i wylądowała w rowie.

Pokrzywdzona była w 7 tygodniu ciąży. Siedem dni przebywała w szpitalu z rozpoznaniem – uraz kręgosłupa w mechanizmie „bicza”, stan po wypadku komunikacyjnym. Lekarz stwierdził, że doznała urazów skutkujących naruszeniem czynności narządu ciała na czas poniżej 7 dni, co powoduje zakwalifikowanie czynu jako wykroczenia.

 

Z doświadczenia radców prawnych  z naszej Kancelarii w Poznaniu w zwłaszcza
w sprawach cywilnych, gdzie wypowiadało się wielu biegłych sądowych, oraz mając na uwadze własną wiedzę, z jakimi skutkami urazu biczowego zmagają się ofiary wypadków, trzeba stwierdzić, że mało wiarygodnym jest opinia, by uraz biczowy mógł powodować tak krótkotrwałe konsekwencje dla zdrowia. Stało się jednak inaczej.

Na przyszłość, o ile ktoś będzie miał podobną sprawę, warto wiedzieć oraz czuwać nad prawidłową oceną urazu biczowego.