Czy uraz biczowy kręgosłupa powstaje tylko w wyniku wypadku samochodowego?

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

27 grudnia 2021

geralt / Pixabay

Niewątpliwie uraz smagnięcia biczem powstaje najczęściej wskutek kolizji samochodowej. Pojawia się jednak pytanie czy uraz ten zarezerwowany jest tylko i wyłącznie dla ofiar wypadków samochodowych.

Oczywiście nie.

Whiplash, inaczej dystorsja odcinka szyjnego kręgosłupa to uraz odcinka szyjnego kręgosłupa spowodowany nagłym odgięciem głowy ku tyłowi, a następnie jej gwałtownym zgięciem do przodu. Głowa niejako zapomina o tym, że jest osadzona na kręgosłupie i chwilę swobodnie lata w przestrzeni, niestety z niekorzyścią dla kręgosłupa. Faktycznie  zazwyczaj siły, które powodują nagły ruch głowy wyzwalane są  podczas wypadku samochodowego (uderzenie w tył pojazdu). Uszkodzenie o charakterze biczowym może dotyczyć mięśni, ścięgien, krążków międzykręgowych (tzw. dysków) oraz nerwów okolicy szyi.

Oczywiście do powstania tego typu urazu może dojść także w innych okolicznościach jak
np. w pracy czy podczas uprawiania sportu. Koniecznym jest tylko wyzwolenie sił, które nagle będą oddziaływały na głowę i odcinek szyjny kręgosłupa.

Obok wypadków samochodowych drugą czynnością stwarzającą ryzyko doznania urazu biczowego jest nurkowanie.

Co jednak charakterystyczne w przypadku wypadków samochodowych mamy zwykle do czynienia z osobą odpowiedzialną za jego skutki i do tego z osobą ubezpieczoną z tytułu OC. Tym samym daje to szansę osobie poszkodowanej dochodzenia od sprawcy roszczenia o zapłatę odszkodowania za skutki urazu biczowego.