Czy ubezpieczyciel powinien zwrócić koszty myjni samochodowej?

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

6 sierpnia 2021

Ciekawe zagadnienie padło z ust Klienta naszej Kancelarii w Poznaniu. Otóż Klient prowadzący warsztat po wykonanej usłudze naprawy uszkodzonego, w wyniku wypadku samochodu, odprowadza go na myjnię samochodową.

Oczywistym jest, że w związku z tym ponosi koszt mycia pojazdu po wykonanej naprawie
i często lakierowaniu. Do tej pory mimo, iż biznes prowadzi od wielu lat koszt ten, nawet przy szkodach likwidowanych z OC sprawcy brał na siebie. Nawet nie szczególnie doliczał koszt mycia do ceny usługi.

Z czasem pojawiło się jednak pytanie: czy słusznie?

Odpowiadając na to pytanie, w pierwszej kolejności musimy określić, czy koszt umycia samochodu po wykonaniu usługi naprawy pojazdu, wymiany części czy jego lakierowania pozostaje w tzw. adekwatnym związku przyczynowo – skutkowym ze szkodą.

Wyjaśniając chodzi tutaj o sytuację, czy gdyby nie wypadek będący przyczyną wykonywanej usługi naprawczej, to czy osoba poszkodowana poniosłaby ten koszt lub czy też ten koszt jest potrzebny, dla usunięcia powstałej szkody.

Nie ulega wątpliwości, że taki związek  jak najbardziej zachodzi.

Raczej oczywistym jest, iż proces naprawy auta, lakierowania wiąże się także z jego pobrudzeniem, smarem, olejem. Nie widać więc tutaj za bardzo powodów aby poszkodowany miał oddawane auto brudne.