Co z umową najmu mieszkania po rozwodzie?

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

14 lipca 2016

Jedną z kwestii, którą byli małżonkowie muszą uregulować po rozwodzie jest sprawa zajmowanego dotychczas mieszkania. Nie każdy wie, że podziałowi, w ramach podziału majątku wspólnego, podlega nie tylko prawo własności ale też uprawnienia wynikające z umowy najmu mieszkania.

Zgodnie z art. 6801 § 1 k.c. małżonkowie są najemcami lokalu bez względu na istniejące między nimi stosunki majątkowe, jeżeli nawiązanie stosunku najmu lokalu mającego służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych założonej przez nich rodziny nastąpiło w czasie trwania małżeństwa. Nie ma przy tym znaczenia, który z małżonków zawarł umowę najmu- prawo najmu jest ich wspólnym dorobkiem.

W wyroku rozwodowym sąd powinien rozstrzygnąć o sposobie korzystania z mieszkania. Pozbawianie jednego z małżonków prawa do zamieszkiwania w lokalu w wyroku rozwodowym, nie pozbawia go jednak automatycznie prawa najmu. Aby wyłączyć współmałżonka ze wspólnej umowy, należy podzielić majątek.

Trzeba także pamiętać, że jeden z małżonków będąc najemcą lokalu nie ma uprawnienia do rozwiązania umowy najmu z drugim najemcą (byłym mężem/żoną). Wypowiedzenia może dokonać tylko wynajmujący. W skrajnych sytuacjach można posłużyć się jeszcze jednym środkiem prawnym- powództwem o eksmisję. Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21.06.2001r. o ochronie praw lokatorów można żądać eksmisji małżonka, rozwiedzionegomałżonka lub innego współlokatora tego samego lokalu, jeżeli ten swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie.

Anna Pilarczyk – prawnik aplikant adwokacki w Kancelarii Adwokacko-Radcowskiej Kacprzak Kowalak