Що собою являє компенсація — спокута за смерть особи близької?

Додому Юридичні поради

Bartosz Kowalak

29 Березня 2017

В останні кілька років рівень осіб, які приїжджають до Польщі для роботи або ведення бізнесу значно виріс. Через таку ситуацію, постала гостра потреба в їх правовому та юридичному супроводі.

Важливим інститутом захисту прав іноземних громадян є страхування всіх сфер життя (медичне страхування, страхування на випадок смерті, страхування від нещасних випадків на дорозі) та як наслідок отримання компенсації у разі настання страхового випадку.

Всі іноземці, які знаходяться на території Польщі, в обов’язковому порядку повинні бути застраховані. Наявність страхового поліса дозволяє отримати компенсацію у разі настання страхового випадку, наприклад, після аварії на дорозі, через яку особа зазнала ушкодження здоров’я або наступила смерть.

Звісно, що аварія є трагедією для кожної людини, бо завдає стресу для тих, хто потрапив у неї, членів сім’ї. Стрес посилюється у разі якщо внаслідок ДТП помирає близька людина.

Для захисту прав членів сім’ї померлого польське законодавство в ст. 448 Цивільного кодексу передбачає можливість отримання найближчими членам сім’ї померлого так званої “спокути за смерть” (ZADOŚĆUCZYNIENIE PO ŚMIERCI OSOBY BLISKIEJ).

Спокута за смерть — це вимога, розмір якої оцінити складно, оскільки необхідно врахувати нематеріальні цінності, такі як: емоційний зв’язок з померлим, ступінь споріднення, оцінка розміру шкоди.

Якщо в наслідок аварії гине особа, за умови, що вона не була винуватцем аварії, право на пред’явлення претензій по відшкодуванню заподіяної шкоди набувають члени родини померлого та саме вони вважаються потерпілими особами.

Вказана спокута за смерть відшкодовується коштом страховою компанією винуватця аварії або за його власний рахунок або коштом держави, у випадку якщо винуватець є особою невідомою.

Важливо також визначити коло осіб, які вважаються потерпілими та включаються в поняття “близькі члени родини померлого“.

Судова практика визначає «близькими членами сім’ї померлого»: дітей, одного з подружжя, батьків, братів та сестер, а так само мачуху, вітчима, усиновлених дітей, бабусю, дідуся й онуків померлого або осіб, які проживали однією сім’єю без реєстрації шлюбу та дітей від попередніх шлюбів.

Одним з основних факторів при отриманні спокути за смерть є необхідність підтвердження відповідними доказами психоемоційного та економічного зв’язків при житті між померлим і членом його родини, який звернувся для отримання вказаної компенсації.