Чи має роботодавець, якісь обов’язки перед працівником-іноземцем?

Додому Юридичні поради

Bartosz Kowalak

29 Березня 2017

Працівник, який отримав польську робочу візу та приїхав до Польщі має обов’язок з’явитись до роботодавця для підписання угоди. Вказана угода має бути укладена лише в письмовій формі. При цьому, письмовою формою також вважається документи, які видані на підтвердження фактичного виконання роботи (листи, заяви тощо).

Якщо роботодавець ухиляється від видачі одного екземпляру підписаного договору, то працівник може звернутись до суду з відповідним позовом або подати скаргу до інспекції праці.

Важливо пам’ятати, що зі скаргою до інспекції можна звертатись, лише якщо працівник працював на підставі трудової угоди, а не на підставі умову зліценія (цивільно-правова угода), бо в останньому випадку це компетенція лише суду, а не інспекції (тут йдеться про реальну роботу виконувану на підставі умови зліценія, а не прикриття нею трудових правовідносин).

На роботодавця який приймає на роботу іноземця законодавчо покладено такі обов’язки, як:

1. інформування іноземного громадянина про етапи процедури видачі дозволу на роботу та про інші події, які впливають на цю процедуру;

2. прояв належної старанності у процедурах оформлення дозволу та продовження дозволу на роботу іноземця;

3. дотримання умов договору з іноземцем, згідно з описом, що знаходяться у заяві на дозвіл на роботу;

4. укладення договору в письмовій формі та переклад на мову, зрозумілу для іноземця до його підписання;

5. надання працівникові однієї копії дозволу на роботу та інших документів, пов’язаних з працевлаштуванням.

Вказані обов’язки є додатковими та застосовується разом з іншими основними – надання роботи, виплата зарплати, надання відпустки й так далі.

Роботодавець також несе відповідальність за інформування Воєводи про зміни в обсязі виконання роботи іноземцем на підставі дозволу на роботу, а також інформує Воєводи про те, що іноземець не почав працювати протягом 3 місяців від початку дії дозволу і закінчив виконання роботи раніше ніж за 3 місяці перед закінченням строку дії дозволу на роботу.