Znaczenie protokołu powypadkowego dla sprawy o odszkodowanie

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

6 kwietnia 2021

Pexels / Pixabay

Sporządzanie protokołu powypadkowego ma bardzo istotne znaczenie, gdy chcemy ubiegać się  o odszkodowanie w związku z wypadkiem w pracy. Jeśli nie będziemy go posiadali, wówczas nie będzie można ubiegać się o odszkodowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także ubezpieczyciela pracodawcy.

Co jednak w sytuacji w  której zdarzenie będące przyczyną śmierci pracownika jest jednocześnie zdarzeniem będącym wypadkiem w pracy jak i przesłanką do przyjęcia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, zwłaszcza gdy nie sposób jednoznacznie ustalić przyczyn wypadku, a ubezpieczyciel twierdzi, iż wina leży po stronie zmarłego. Co oczywiście wskazuje tym samym na wyłączenie jego odpowiedzialność.

W tym przypadku pomocnym może okazać się właśnie ów protokół powypadkowy sporządzony przez ustanowioną przez pracodawcę komisję wypadkową.

Jako przykład podaję wzór takiego protokołu, w którym według ustaleń  Komisji wpisano, iż:

– zdarzenie miało charakter wypadku przy pracy,
– stwierdzono, iż wypadek nie był zawiniony przez zmarłego,
– nie stwierdzono naruszenia przepisów bhp.

Z czym takie ustalenie się wiąże?

Otóż  protokół powypadkowy jest dokumentem urzędowym co za tym idzie należy uznać, iż stwierdzony w nim fakt jest tym dokumentem wykazany. Dał temu wraz Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 25 maja 1999 r., II UKN 658/98, OSNP 2000, nr 15, poz. 594, który orzekł „Prawidłowo sporządzony protokół powypadkowy stanowi dokument urzędowy w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jego treść jest dowodem tego, że miały miejsce opisane w nim fakty oraz że zakwalifikowano je jako wypadek przy pracy”.

Tym samym to pozwany musiałby wykazać, iż przyczyna leży po stronie zmarłego. Jedynie bowiem w tej sytuacji z uwagi na związanie Sądu dokumentem urzędowym mógłby uznać, iż doszło do obalenia domniemania jego treści.