Wzór: Pismo z żądaniem obniżenia ceny z uwagi na wadę pojazdu

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

13 czerwca 2019

Kupując używane auto niestety często zdarza się, iż po kilku dniach, nierzadko i godzinach, okazuje się, iż w silniku coś chrobocze, auto nie jedzie, albo składa się z trzech innych aut.

Wówczas może zachodzić podstawa do zgłoszenia sprzedawcy reklamacji, w której kupujący może żądać obniżenia ceny lub złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży wadliwego auta.

Czytelnicy zaglądający na bloga często poszukują odpowiedzi w jaki sposób sformułować pismo, w którym mieliby zgłosić swoje roszczenia w stosunku do pojazdu, który okazał się być pojazdem wadliwym.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom w niniejszym wpisie przedstawiam wzór, który może posłużyć Kupującemu w sytuacji gdy planuje zgłosić sprzedawcy wadliwego auta roszczenie o obniżenie ceny sprzedanego pojazdu. W innym wpisie na naszym blogu znajda Państwo wkrótce także wzór pisma z zawartym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zakupu wadliwego auta.

Wszystkie dane osobowe, adresy, numery rejestracyjne i sygnatury mają charakter fikcyjny.

Poznań, dnia 12 czerwca 2019 r.

Tadeusz Nowak

Ul. Adama Mickiewicza 18a/3

60-184 Poznań

WEZWANIE DO OBNIŻENIA CENY

Szanowny Panie,

W dniu 15 maja 2019 r. w Pana komisie samochodowym w Poznaniu nabyłem pojazd marki Ford Focus (rok produkcji 2008, nr VIN AXFSA0000000, nr rej. PO 12345) za kwotę 12.000 zł. Po dwóch dniach użytkowania okazało się, iż komputer pokładowy jest uszkodzony i niezbędna będzie jego wymiana na nowy. O wadzie tej Pan mnie nie informował w momencie zakupu pojazdu. 

Wobec powyższego i w związku z  zgłaszanymi Panu wadami samochodu marki Ford Focus, wzywam Pana do obniżenia ceny uiszczonej za opisany powyżej pojazd o kwotę 5.500 zł.

Wskazuję, iż zgłaszane Panu wady zakupionego samochodu zyskały poparcie w zleconej przeze mnie  opinii rzeczoznawcy samochodowego z Wielkopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Motoryzacji, Ruchu Drogowego, Maszyn i Urządzeń, który to rzeczoznawca samochodowy stwierdził znaczne nieprawidłowo działający komputer pokładowy w wadliwym pojeździe.

Zdaniem rzeczoznawcy uszkodzenia te stanowią istotną wadę samochodu i czynią go niezdatnym do dalszej eksploatacji bez wymiany tego elementu na nowy.

W związku z powyższym wzywam Pana do niezwłocznej zapłaty na znane Panu konto bankowe kwoty 5.500 zł tytułem obniżenia ceny, w terminie nie dłuższym niż do dnia 4 lipca 2019 r.

W braku zapłaty ww kwoty będę zmuszony skierować sprawę na drogę sądową wytaczając powództwo przed Sąd Rejonowy Poznań Grunwald w Poznaniu.

Z wyrazami Szacunku

Tadeusz Nowak Poznań