Wpis do Rejestru UOKiK pod numerem 1635 w dniu 2009-06-26

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

5 lipca 2016

W wyniku wygrania procesu prowadzonego przez Kancelarię przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 26.06.09 r. Prezes UOKiK wpisał stosowaną przez Poznań Indoor Karting Sp. z o.o. w Poznaniu klauzulę w treści:

“Oświadczenie o odstąpieniu od roszczeń.

Następujący tekst musi być przeczytany, podpisany i przestrzegany przez wszystkich pilotów:

Ja niżej podpisany oświadczam, że biorę udział na torze kartingowym z własnej woli.

Oświadczam, że ani ja ani osoby uprawnione, spadkobiercy, będący na moim utrzymaniu (moi rodzice, małżonek (-ka), moje dzieci i nasz ubezpieczyciel) nie będą rościli żadnych praw w stosunku do:

  1. Poznań Indor Karting;
  2. Innych użytkowników i/lub członków toru kartingowego;
  3. Zatrudnionych, ochotników i pełnomocników osób lub organizacji wymienionych powyżej w punkcie 1 lub 2;
  4. Ubezpieczyciela osoby (lub organizacji) wymienionej w punkcie 1, 2 lub 3
  5. za doznane przeze mnie jakiekolwiek urazy w czasie jazdy na torze kartingowym.

Oświadczenie jest również zobowiązaniem dla moich spadkobierców, osób uprawnionych, na moim utrzymaniu i ubezpieczycieli w razie mojej śmierci lub ciężkich obrażeń.

Oświadczam, że zapoznałem się z wewnętrznym regulaminem i nie mam żadnych zastrzeżeń w stosunku do niego.”

do Rejestru klauzul niedozwolonych. Rejestr ten można znaleźć na stronie:http://www.uokik.gov.pl/pl/ochrona_konsumentow/niedozwolone_klauzule/rejestr_klauzul_niedozwolonych/