Wartość pojazdu a korekta- czyli co powinniśmy o niej wiedzieć.

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

6 września 2020

Często pod koniec roku i na początku nowego można usłyszeć czy to w radiu, czy telewizji
o wyprzedaży danego rocznika samochodów. Nie da się ukryć, że rocznik, czyli inaczej wiek pojazdu jest bowiem jedną z najistotniejszych okoliczności jakie potencjalny nabywca auta bierze pod uwagę przy jego zakupie.

Co istotne na wartość samochodu nie tylko wpływa rocznik, ale i miesiące danego roku.

Wyjaśniając powyższe można wskazać następująca sytuację: jeżeli kupiliśmy auto na zimowej wyprzedaży i zarejestrowaliśmy je w sylwestra, to jego wartość  jest nieco większa, niż auto z tego samego rocznika, które jeździ już po drogach przez 11 miesięcy.

Z tego tytułu programy eksperckie przewidują wprowadzenie korekty. Czym jest taka korekta?

Korekta z tytułu daty pierwszej rejestracji jest ujemną, gdy pierwsza rejestracja dokonywana jest w miesiącach przed 15 maja określonego roku i jest dodatnią w sytuacji, gdy rejestracja ta dokonywana jest po tej dacie w miesiącach drugiego półrocza.

Czynnik daty pierwszej rejestracji wpływa na średnią cenę pojazdu na rynku krajowym,
a wartość korekty określana jest kwotowo.

Po drugie z korektą będziemy mieć do czynienia w przypadku szkody na naszym pojeździe.

W przypadku szkody całkowitej łatwo zauważyć, że jej ostateczna wartość zależy od dwóch czynników. Po pierwsze od wyceny wartości pojazdu na datę ustalenia odszkodowania lub dnia szkody, a po drugie od oszacowanej wartości wraku pojazdu.

Gdyby przyjrzeć się wycenie wartości pojazdu sprzed dnia szkody zauważyć można, iż najpierw ubezpieczyciel, a  następnie pewnie biegły sądowy z dziedziny techniki samochodowej wartość te ustalają odnosząc markę i typ pojazdu do katalogów prowadzonych przez firmy będące autorami specjalistycznych programów eksperckich ( np. Info Expert), a następnie tę średnią typową wartość korygują stosując jedną z korekt i w pewnych granicach właściwych dla danej korekty.

Co istotne o ile z wyjściową wartością pojazdu nie wiele zrobimy, to same korekty w dużym zakresie oparte są na uznaniu ( wiedzy) wyceniającego, z którą to oceną nie koniecznie musimy się zgadzać. Zwłaszcza nie musimy się zgadzać i powinniśmy być podejrzliwy co do zasadności zastosowania danej korekty, gdy wycena pochodzi od podmiotu zainteresowanego w jak najmniejszej wypłacie odszkodowania.

Warto więc wiedzieć jakie  korekty mogą pojawić się w otrzymanej wycenie i czy warto je kwestionować.  Zwłaszcza, iż ich zsumowanie może dać bardzo solidny procent od wartości średniej pojazdu.