W jakiej wysokości przysługuje zadośćuczynienia za śmierć? Na podstawie analizy 7.500 wyroków z bazy Komisji Nadzoru Finansowego.

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

7 marca 2019

W przypadku, gdy w wyniku wypadku komunikacyjnego lub innego wypadku za skutki, którego ponosi odpowiedzialność osoba trzecia doszło do śmierci osoby poszkodowanej, to wówczas osobom bliskim zmarłego przysługuje zadośćuczynienie za krzywdę poniesiona w wyniku śmierci bliskiego.

Chcąc uzyskać odszkodowanie za śmierć od ubezpieczyciela sprawcy szkody poszkodowany musi ustalić w jakiej wysokości może realnie domagać się zadośćuczynienia.

Ile zatem wynosi zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej?

Bardzo pomocnym może tu okazać się praca Forum Zadośćuczynień, organu powołanego przez Komisję Nadzoru Finansowego , mającego na celu  przygotowanie podwalin pod jakiś jeszcze bliżej niesprecyzowany system stałych kwot odszkodowań za śmierć osoby bliskiej.

W ramach prac członków tego zespołu powstał bardzo ciekawy raport, którego elementem była analiza 7500 spraw sądowych, przedmiotem których było rozpatrywanie pozwów osób poszkodowanych w wyniku śmierci osoby bliskiej i które dochodziły od zakładów ubezpieczeń zadośćuczynienia.

Wynikiem pracy Komisji Zadośćuczynień jest tabela opracowana dla poszczególnych kategorii uprawnionych, uwzględniająca dodatkowe okoliczności mające wpływ na wysokość zadośćuczynienia.

Kwoty w tabeli dla poszczególnych kategorii uprawnionych zostały wyznaczone metodami statystycznymi, na podstawie median oraz przy założeniu addytywności poszczególnych składowych zadośćuczynienia. W celu zapewnienia automatycznej waloryzacji poszczególnych kwot, na podstawie
wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok 2016, obliczono współczynniki zadośćuczynienia.”

 

A oto i jego wyniki:

Uprawniony do zadośćuczynienia w wyniku śmierci osoby bliskiej Dodatkowe okoliczności brane pod uwagę przy ustalaniu zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej Wysokość świadczenia / dodatku

baza KNF

Współczynnik zadośćuczynienia

baza KNF

Zadośćuczynienie dla małżonka zmarłego 75 000 zł 18,53
Zadośćuczynienie dla Dziecka zmarłego w wieku poniżej 13 lat 71 750 zł 17,73
w wieku 13 – 17 lat 61 750 zł 15,26
w wieku 18 – 25 lat 50 875 zł 12,57
w wieku powyżej 25 lat 39 125 zł 9,67
jeśli śmierć obojga rodziców + 10 000 zł 2,47
jeśli wspólne gospodarstwo + 8 250 zł 2,04
jeśli jednak + 10 000 zł 2,47
Zadośćuczynienie dla Rodzica zmarłego Dziecko w wieku poniżej 18 lat 80 000 zł 19,77
jeśli jednak + 20 000 zł 4,94
Dziecko w wieku 18 – 25 lat 65 000 zł 16,06
jeśli jednak + 10 000 zł 2,47
jeśli wspólne gospodarstwo + 10 000 zł 2,47
Dziecko w wieku powyżej 25 lat 55 000 zł 13,59
jeśli jednak + 10 000 zł 2,47
jeśli wspólne gospodarstwo + 2 000 zł 0,49
Zadośćuczynienie dla Rodzeństwa zmarłego w wieku poniżej 26 lat 23 750 zł 5,87
w wieku co najmniej 26 lat 21 250 zł 5,25
jeśli wspólne gospodarstwo + 7 500 zł 1,85
Zadośćuczynienie dla Wnuka zmarłego 10 000 zł 2,47
jeśli wspólne gospodarstwo + 3 375 zł 0,83
Zadośćuczynienie dla Dziadka/ babci zmarłego 15 600 zł 3,85
jeśli wspólne gospodarstwo + 5 362 zł 1,32

Trochę innymi danymi dysponuje Polska Izba Ubezpieczeń ( skupiająca zakłady ubezpieczeń), o czym w kolejnym wpisie.