Uraz biczowy kręgosłupa szyjnego- jakie pytania sąd zadaje biegłemu

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

10 września 2019

Uraz biczowy, smagnięcie biczem to jeden z urazów, który mimo że relatywnie niewielki w porównaniu z innymi konsekwencjami wypadków drogowych, to sprowadzający na osoby poszkodowane i na prawnika dochodzącego w ich imieniu wiele kłopotów z ubezpieczycielem.

Piszę o tym szeroko na blogu: www.urazzbicza.wordpress.com.pl.

W każdym razie dochodząc odszkodowania za skutki urazu biczowego  poszkodowany musi stoczyć bardzo zajmujący bój prawny z ubezpieczycielem.

W niniejszym wpisie chciałbym przedstawić jak wygląda typowa teza, która sąd formułuje wysyłając akta do biegłego celem przeprowadzenia opinii.

Teza w oparciu o szereg pytań i zarzutów pozwanego ubezpieczyciela.

 

POSTANOWIENIE

                                                             Dnia 6 grudnia 2017r.

Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydział IX Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSR

po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2017 r. w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym

 

postanawia:

  1. przeprowadzić dowód z opinii biegłego z dziedziny neurologii i ortopedii na okoliczność ustalenia:
  2. jakich obrażeń doznał powód  podczas wypadku;
  3. określenia charakteru (trwały, długotrwały lub nienoszący tych cech) oraz wysokości uszczerbku na zdrowiu powstałego u powoda w wyniku obrażeń doznanych w wypadku ,
  4. określenia czasu trwania i natężenia występujących u powoda dolegliwości bólowych oraz wpływu obrażeń doznanych w wypadku na życie powoda;
  5. czasu leczenia obrażeń doznanych przez powoda w wyniku wypadku, w tym ustalenia czy obecnie u powoda można stwierdzić występowanie uchwytnych skutków stanowiących następstwo wypadku – czy leczenie powoda się zakończyła czy nie;
  6. czy przed zdarzeniem u powoda występowały choroby bądź czynniki samoistne (np. zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa), które miały wpływ na stan jego zdrowia oraz wskazywane przez niego dolegliwości związane z wypadkiem a w przypadku ustalenie, że przed wypadkiem z dnia u powoda występowały choroby bądź czynniki samoistne (zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa), to ustalenie czy uzasadniały one podjęcie leczenia, w tym rehabilitację;
  7. czy choroby lub czynniki samoistne występujące u powoda przed zdarzenie powodowały u powoda ograniczenia/ dysfunkcje/ bolesności, a jeśli tak to jakie;
  8. jakich obrażeń doznał powód w wypadku a w szczególności czy obrażenia te miały lub mają wpływ na dolegliwości związane z wypadkiem a jeżeli tak to jaki to jest wpływ.

 

Jak więc widać biegły w tej dość relatywnie błahej sprawie ma znacznie więcej pracy niż w tezie, która jest zwykle formułowana przy znacznie poważniejszych wypadkach, gdzie często pytanie ogranicza się do ustalenia trwałego uszczerbku na zdrowiu i określenia konsekwencji na przyszłość u poszkodowanego.