Umieszczenie nieletniego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

2 listopada 2018

W ostatnim czasie zwróciła się do nas z pytaniem klientka, której córka w ostatnich latach była pod nadzorem kuratora, a aktualnie w Sądzie Rodzinnym toczy się postępowanie w przedmiocie skierowania jej do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

Co w takiej sytuacji może zrobić rodzic?

Przede wszystkim należy pamiętać, że dziecka nie zabiorą do ośrodka dopóki nie zapadnie prawomocne postanowienie Sądu w tej sprawie. Sąd najpierw rozważy, czy zachodzą okoliczności świadczące o demoralizacji nieletniego lub o popełnieniu przez niego czynu czynu karalnego i stwierdzi, czy istnieje potrzeba skierowania nieletniego do ośrodka.

W takim postępowaniu Sąd obowiązkowo wysłucha dziecka i rodzica. Warto pamiętać również, że nieletniemu przysługuje prawo do posiadania obrońcy – w razie wątpliwości polecamy więc oddać sprawę w ręce profesjonalisty. Można również złożyć wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu.

Należy zaznaczyć, że od postanowienia Sądu stronom (rodzicowi, nieletniemu lub prokuratorowi) przysługuje apelacja. Dopiero jeśli apelacja nie zostanie złożona w przewidywanym terminie postanowienie uprawomocni się i Sąd będzie mógł skierować je do wykonania.