Поділ спільного майна після розлучення – Юридична допомога в Познані

Додому

Поділ спільного майна після розлучення – Юридична допомога в Познані

Адвокат Познань Поділ майна

Одним із наслідків укладення шлюбу є виникнення між подружжям передбаченої законом майнової спільності. До складу цієї спільної сумісної власності входить майно, набуте подружжям за час шлюбу, незалежно від того, чи було воно набуте подружжям спільно, чи кожним з них окремо, маючи на увазі, що майно, не включене до складу законної спільної сумісної власності подружжя, залишається в особистій власності кожного з подружжя. До спільної сумісної власності подружжя належать, зокрема:

 • заробітна плата, одержана чоловіком та дружиною за роботу,
 • доходи від іншої прибуткової діяльності, одержані подружжям,
 • доходи, одержані від спільної сумісної власності,
 • доходи, одержані від особистого майна подружжя,
 • кошти, накопичені кожним з подружжя на відкритому рахунку або в пенсійному фонді працівника,
 • суми внесків, внесених на субрахунок в рамках рахунку застрахованої особи, про який йдеться в ст. 40a Закону від 13 жовтня 1998 р. “Про систему соціального страхування”,
 • об’єкти, які є предметами звичайної домашньої обстановки та вжитку, якими користуються обоє чоловік та дружина.

Звичайно, законна спільність майна не завжди виникає при укладенні шлюбу. Подружжя має право за допомогою подружнього (майнового) договору розширити або обмежити законну спільність майна або встановити роздільність майна чи роздільність майна з вирівнюванням активів. Дійсний майновий договір повинен бути укладений у формі нотаріального акту, і такий договір може бути складений як до, так і під час шлюбу. Якщо такий договір не буде укладено, між подружжям буде створена законна спільність майна.

Чи може подружжя претендувати на поділ спільного майна?

Адвокат Познань Поділ майна після розлучення

У випадку, коли подружжя перебуває в законній спільності майна, воно не може претендувати на поділ спільного майна. Таку можливість виключає ст. 35 Кодексу про сім’ю та опіку, згідно з якою у період існування спільної сумісної власності подружжя жоден з них, ані чоловік, ані дружина, не має права вимагати поділу спільного майна. Він або вона також не може розпоряджатися або зобов’язуватися розпоряджатися часткою, яка в разі припинення спільної сумісної власності припадає на них, у спільному майні або окремими речами, що входять до цього майна.

Як зазначалося вище, подружжя, звичайно, може укласти шлюбний (майновий) договір, який скасує встановлену законом спільність майна, ще перебуваючи у шлюбі. Проте, як правило, право вимагати поділу спільного майна буде належати подружжю у випадку, якщо законна спільність майна припиниться.

У яких випадках припиняється спільність майна?


Так, як зазначалося вище, поділ майна може вимагати будь-хто з подружжя після припинення законної спільності майна. Однак, припинення спільності майна відбувається у разі:

 • смерті чоловіка або дружини або обох з подружжя, що має наслідком припинення шлюбу,
 • судового рішення про розірвання шлюбу,
 • судової ухвали про поділ майна,
 • судового рішення про встановлення режиму окремого проживання подружжя,
 • банкрутства одного з подружжя,
 • судового рішення про визнання одного з подружжя недієздатним.

Яким чином можна поділити майно, що належить до спільної власності?

Юридична фірма поділ майна після розлучення Познань

Поділ спільного майна може бути здійснений двома способами, і вибір одного з них залежить від подружжя. Таким чином, поділити майно можна шляхом:

 • укладення договору – якщо подружжя не сперечається щодо складу спільного майна та способу його поділу;
 • направлення справи до суду – якщо між подружжям існує спір.


Звичайно, договір, безумовно, був би більш швидким і менш витратним рішенням і міг би принести сторонам більше вигоди, ніж якби справу було подано на розгляд суду, але досвід показує, що не всі подружжя або розлучені чоловік та дружина здатні домовитися з різних питань, зокрема й тих, що стосуються майна, через що звернення до суду досить часто є єдиним і необхідним рішенням.

Як виглядає судове провадження щодо поділу спільного майна?

Подружжя, яке вирішило розділити спільне майно в судовому порядку, може зробити це:

 • під час процесу розлучення,
 • після закінчення судового провадження про розірвання шлюбу, під час окремого провадження про поділ спільного майна,
 • під час провадження у справі про встановлення режиму окремого проживання подружжя,
 • під час провадження у справі про визнання шлюбу недійсним (його анулювання).


Провадження відкривається за заявою про поділ спільного майна, яка подається до суду згідно із юрисдикцією.

До якого суду можна подати заяву про поділ спільного майна?

Юрисдикція суду залежатиме від того, чи хоче подружжя розділити спільне майно під час процесу розлучення, чи під час окремого судового провадження.

Таким чином, якщо подружжя вирішить подати заяву про поділ спільного майна вже під час процесу про розірвання шлюбу, судом буде районний суд, до юрисдикції якого належить розгляд справи про розірвання шлюбу між подружжям.

Однак, якщо подружжя вирішить розділити майно після припинення спільності майна в порядку окремого провадження, компетентним судом буде районний суд за місцем знаходження спільного майна подружжя. З іншого боку, якщо спільність майна припиняється у зв’язку зі смертю одного з подружжя, юрисдикцію на розгляд справи матиме суд у справах про спадщину.

Як написати заяву про розподіл спільного майна? Що повинна містити заява про поділ спільного майна?


Правильно складена заява про відкриття провадження у справі про поділ спільного майна, згідно з частиною 1 статті 511 Цивільного процесуального кодексу, повинна відповідати правилам складання позовної заяви, з тією лише відмінністю, що замість відповідача в ній повинні бути названі зацікавлені особи у справі. Це означає, що вона обов’язково повинна містити:

 • найменування суду, до юрисдикції якого належить розгляд заяви про розподіл спільного майна,
 • дані заявника, а за наявності законного представника чи уповноваженої особи (адвоката/юрисконсульта) – його/її дані,
 • дані учасника провадження,
 • найменування виду листа із зазначенням того, що це Заява про поділ спільного майна,
 • точне формулювання вимоги,
 • детальний виклад обставин, що обґрунтовують вимогу,
 • докази на підтвердження вимоги та обставин, що її обґрунтовують,
 • підпис особи, яка подає заяву,
 • точний перелік додатків у тому порядку, в якому вони згадуються в тексті заяви.


Крім того, у заяві про поділ спільного майна слід зазначити, чи намагалися сторони до подання заяви звернутися до медіації або іншого позасудового способу врегулювання спору. Якщо сторони не робили таких спроб, слід пояснити причини, чому цього не було зроблено.

Скільки коштує заява про поділ спільного майна?


За подання заяви про поділ спільного майна після припинення спільності майна подружжя стягується фіксований судовий збір у розмірі 1 000 злотих. Це означає, що розмір збору не залежить ні від вартості майна, ні від його складу.

Однак, оплата може бути зменшена до 300 злотих, якщо подружжя узгодить між собою проект поділу спільного майна і додасть його до заяви про поділ майна.

На які частки має право подружжя у спільному майні?


За загальним правилом, відповідно до ч. 1 ст. 43 Кодексу про сім’ю та опіку Республіки Польща, подружжя має рівні частки у спільному майні.

Однак за наявності поважних причин у певних випадках подружжя може звернутися до суду з вимогою про те, щоб визначення часток у спільному майні подружжя було здійснено з урахуванням ступеня участі кожного з подружжя у створенні майна. При оцінці ступеня вкладу в спільне майно враховується завантаженість кожного з подружжя у веденні спільного господарства, а також у вихованні дітей.

Чим може допомогти юрисконсульт / адвокат у справі про поділ спільного майна?


Справи, пов’язані з поділом спільного майна, одразу після справ про розірвання шлюбу, стягнення аліментів або позбавлення батьківських прав та контактів з дітьми, є одними з найскладніших судових проваджень. Зрозуміло, що рішення про ведення таких справ ніколи не виникає на порожньому місці, і ті, хто вирішує їх вести, як правило, переповнені сильними негативними емоціями, що, звичайно, є зрозумілим. Ми усвідомлюємо важливість правильного та справедливого поділу майна між колишнім подружжям, адже саме від цього залежить майбутнє подружжя.

Тому роль адвоката або юрисконсульта у справі про поділ спільного майна полягає в:

 • аналізі ситуації та документів і надання юридичної консультації,
 • допомозі у визначенні та перевірці елементів, які належать до спільного майна,
 • допомозі в оцінці певних складових майна, зокрема, також нерухомого майна,
 • підготовці відповідних листів, зокрема – залежно від сторони процесу – досудового виклику про поділ спільного майна, відповіді на такий виклик, заяви про поділ спільного майна, відповіді на таку заяву,
 • підготовці договору між подружжям про поділ спільного майна,
 • допомозі або підготовці пропозиції (проєкту) щодо поділу спільного майна подружжя,
 • проведенні медіації та укладенні мирової угоди,
 • професійному представництві під час судового розгляду.


Наші адвокати та юрисконсульти гарантують, що вони задовольнять всі вимоги клієнтів щодо комплексного, професійного представництва та захисту їхніх прав.

Ми пропонуємо клієнтам, які довіряють нашим адвокатам та юрисконсультам з Познані ведення справ про поділ спільного майна:

 • підготовку індивідуальної стратегії ведення справи про поділ спільного майна подружжя,
 • юридичну допомогу адвоката або юрисконсульта на кожному етапі справи про поділ спільного майна подружжя,
 • необмежене спілкування з нашими юристами по електронній пошті,
 • особистий та телефонний контакт з нашими юристами під час ведення справи про поділ спільного майна подружжя,
 • допомогу в зборі всіх необхідних документів у справі про поділ спільного майна подружжя,
 • підготовку всієї необхідної судової документації,
 • особисту участь у медіації,
 • особисту участь у судових засіданнях.


Крім того, ми хотіли б звернути Вашу увагу на те, що, доручивши нашій юридичній фірмі ведення справи про поділ спільного майна, Клієнта буде підтримувати не тільки один адвокат або юрисконсульт, але і вся команда фірми в Познані. Таким чином, це дає Клієнту впевненість, що його справа буде в руках цілої групи професіоналів, які підійдуть до неї як юристи, не забуваючи також про емпатію та людський погляд на цю справу.

На якій території Польщі ми працюємо? Поділ спільного майна подружжя Познань.


Юридична фірма Kowalak Jędrzejewska i Partnerzy Kancelaria Prawna з Познані надає професійну юридичну допомогу не тільки на території Познані, але і за межами округу, що належить до познанських судів.

Поділ спільного майна подружжя Яроцін


Протягом декількох років наша юридична фірма має також філію в Яроціні. Розширення нашої діяльності за межами Познані дозволяє нам пропонувати Клієнтам допомогу у справах про поділ майна в судах, розташованих в окрузі Окружного суду в Каліші. Це означає, що ми пропонуємо нашу юридичну допомогу також мешканцям, зокрема, Яроціна, Острува, Плешева, Гостиня або Каліша.

Поділ спільного майна подружжя, укладеного з громадянином України


В даний час все більше громадян України переїжджає до Польщі. Деякі з них приїжджають лише на короткий період часу з метою заробітку, але деякі залишаються в Польщі з наміром створити сім’ю і залишитися тут на постійне проживання. Все частіше укладаються також польсько-українські шлюби.

Однак життя не завжди складається так, як всі очікують, і шлюби розпадаються, подружжя вирішує розлучитися, що також призводить до поділу майна.

У цій ситуації виникають юридичні питання. Подружжя зазвичай не знає, як розлучитися, в якому суді і яким законом слід користуватися, а тим більше, як розділити спільне майно.

Протягом декількох років польсько-українські справи про розлучення ведуться нашою адвокатською конторою у співпраці з іншими адвокатами та юрисконсультами.
Тому наша фірма також пропонує допомогу у справах про поділ спільного майна подружніх пар, в яких чоловік або дружина є громадянами України.