Критерії, які бере до уваги польський суд при оцінці належної компенсації за смерть близької людини.

Додому Юридичні поради

Bartosz Kowalak

21 Листопада 2019

Вимоги щодо компенсації за смерть близької людини в польському праві вже сформовані та більше не викликає серйозних суперечок в доктрині. В принципі, суди, адвокати та юристи погоджуються, що потерпілий має право на адекватну компенсацію у зв’язку зі смертю близької людини.
Як відомо: «передбачається, що основною функцією виплат є функція компенсації. Сума грошової компенсації, що присуджується в цьому відношенні, призначена головним чином для компенсації та полегшення фізичних та психічних страждань жертви. Виплати також покликані полегшити негативний досвід та привести до часткового відновлення балансу в житті потерпілого, порушеного винуватцем аварії (огляд: А. Śmieja [в:] Система приватного права. Том 6. Закон про зобов’язання – загальна частина ред. А. Олійника. Варшава, 2009, с. 702-703) ».
У судовій практиці, в свою чергу, підкреслюється, що сума компенсації не може бути символічною, вона повинна представляти економічно значущі розмір (див.: рішення Апеляційного суду Познані від 8 листопада 2005 р., у справі номер I ACa 329/2005).
Як підкреслив Окружний Суд міста Познань в одному зі своїх рішень:
«Розмір компенсації повинен бути визначений з урахуванням обставин конкретної справи. Зокрема, варто врахувати: розмір заподіяної шкоди потерпілому, в тому числі тягар страждання та їх тривалість. Ці фактори зазвичай залежать від віку потерпілого, його особистої ситуації, а також чи має заподіяна шкода зворотний характер. Безсумнівно, у разі порушення особистого блага у формі сімейного зв’язку, коли члени цієї родини живуть у гармонії й тісно пов’язані, смерть її члена може стати шоком для інших членів сім’ї та може викликати серйозні психологічні страждання. Ця шкода є постійною, її наслідки не можна буде виправити. Чим сильніший зв’язок між членами сім’ї, тим більше ступінь завданої шкоди”.
Таким чином, основним при визначенні розміру заподіяної шкоди пов’язаної зі смертю близького члена сім’ї є ступінь емоційної близькості між померлим та членами його сім’ї. При цьому, розмір компенсації суд визначає виходячи з суб’єктивної оцінки та керуючись судовою практикою.