Компенсація громадянам України, Росії, Білорусі, а також громадянам інших пострадянських країн за смерть цивільно чоловіка/дружини.

Додому Юридичні поради

Bartosz Kowalak

22 Жовтня 2019

armennano / Pixabay

В першу чергу потрібно сказати про те, що на виплату компенсації за смерть цивільно чоловіка/дружини жодним чином не впливає громадянство. Незалежно від того чи є постраждала сторона громадянином Польщі або громадянином будь-якої іншої пострадянської країни, при підтвердженні родинних відносин між загиблим і позивачем компенсація повинна бути виплачена.
Кілька років тому польським законодавцем були внесені зміни до Цивільного кодексу щодо можливості отримання компенсації за смерть члена сім’ї.
Це передбачено ст. 446 § 4 Цивільного кодексу: Суд може призначити найближчим членам сім’ї загиблого відповідну суму грошової компенсації за заподіяну шкоду.
Читаючи цю статтю буквально, можна прийти до висновку, що право вимагати компенсацію за смерть близької людини, яка загинула в результаті нещасного випадку, надається лише тим особам, котрі були названі членами сім’ї загиблого і нікому іншому.
Безумовно право на отримання компенсації за смерть члена сім’ї має дружина, чоловік, син, дочка, мати, батько, брат або сестра.
В контексті цього положення виникає питання: в разі смерті близької людини в результаті дорожньо-транспортної пригоди або ж нещасного випадку на виробництві, яка не має статусу чоловіка або дружини, чи має право на компенсацію цивільний партнер загиблого?
Мова йде про сотні тисяч поляків, а також про іноземних громадян, які перебувають у відносинах без шлюбу.
На щастя, в даний час правова доктрина, а також прецедентне право не вбачають тут ніяких сумнівів, хоча до недавнього часу страховики ставили під сумнів право цивільного партнера на вимогу компенсації за смерть близької людини.
Цей спірний заплутаний вузол був розірваний Верховним судом в рішенні від 13 квітня 2005 року (номер акт IV CK 648/04), яке вказує на те, що співмешканці та діти одного з них з попереднього союзу де-факто утворюють сім’ю, отже, повинні бути визнані найближчими її членами. На думку Верховного Суду співмешкання знайшло місце в системі оцінок та моральних норм сучасного суспільства, маючи джерело системних економічних та культурних перетворень у свідомості суспільства. Отже, найближчим членом сім’ї не обов’язково повинен бути родич, судова система з часом визначила розширення напрямків сімейного кола, припускаючи, що особи, які мають право на отримання компенсації, повинні вказуватися після вивчення всіх обставин справи. Не існує універсального положення, в якому вказується, хто саме належить до родини. Вирішальним для включення в це коло є почуття близькості та спільності, зв’язок емоційний та чуттєвий, а також тісна економічна взаємодія. Близькість визначається не тільки родинними відносинами, а й фактичними відносинами між померлим і позивачем, що й визначило включення поняття «цивільний чоловік/дружина» до кола найближчих членів сім’ї, який має право на компенсацію та відшкодування.