Економічні злочини

Додому

Економічні злочини

Злочини у сфері господарської діяльності
Економічні злочини

Є думка, що торгівля та бізнес завжди супроводжуються випадками зловживання. Нинішні часи, враховуючи зростаючу складність економічних відносин, поява нових видів діяльності, а також розвиток нових технологій, характеризується збільшенням не тільки числа самих економічних злочинів, але й істотним розширенням їх універсального спектра. Слід додати, що кажучи про «зловживання» в господарській діяльності, ми не завжди маємо справу з порушенням закону традиційним способом. Часто доводиться працювати з сумнівними ситуаціями через відсутність аналогічних випадків в минулому.

 рамках своєї професійної діяльності наші адвокати та юрисконсульти юридичної фірми не тільки здійснюють захист у таких кримінальних справах, а й уважно стежать за новими формами економічних злочинів. Ми ведемо такі справи не тільки в Познані або Великопольському воєводстві, а й в інших частинах країни.

Нижче представлені окремі види діяльності нашої юридичної фірми у сфері економічної злочинності:

Дії на шкоду кредиторам

Ці злочини, передбачені ст. 300-302 Кримінального кодексу Польщі. Загальним в цих злочинах є елемент дій на шкоду існуючим або майбутнім кредиторам, а саме:

  • Незадоволення вимог кредиторів (ст. 300 Кримінального кодексу), полягає на тому, що особа, яка знаходиться під загрозою несплатоспроможності або банкрутства не виплачує або знижує суму виплат своєму кредиторові, видаляючи, приховуючи, продаючи, знищуючи або пошкоджуючи елементи свого майна, особа не виконує обумовлені дії, щоб зірвати виконання судового рішення або рішення іншого державного органу,
  • Фіктивне банкрутство та передача активів новій юридичній особі (ст. 301 Кримінального кодексу), полягає в тому, що особа, яка є боржником кількох кредиторів підриває або обмежує задоволення їх вимог, створює нову економічну одиницю та переносить на неї своє майно, або будучи боржником кількох кредиторів призводить до своєї неплатоспроможності, або, нарешті, будучи боржником кількох кредиторів доводить до свого банкрутства або неплатоспроможності, зокрема, через розбазарювання складових частин майна, укладаючи угоди, що суперечать принципам господарської діяльності. Характерною рисою цього злочину є загальна умова, особа повинна бути боржником кількох кредиторів (одного або двох недостатньо). Спостереження, зроблені в рамках адвокатської практики нашої фірми, вказують на існування багатьох ситуацій, які засновані на такому понятті як «нерозсудливість», що привело до банкрутства. У таких випадках «нерозсудливість» може частково взяти на себе допустимий ризик щодо господарської діяльності.
  • Вчинення дій на користь окремих кредиторів, хабарництво у виконавчому провадженні (ст. 302 Кримінального кодексу), злочин цей вчиняє особа, яка в разі своєї неспроможності сплатити борг або банкрутства й не має можливості задовольнити всіх кредиторів, віддає борги тільки деяким з них, що діє на шкоду іншим; надає або обіцяє надати фінансову вигоду за дії на шкоду іншим кредиторам у зв’язку з процедурами неплатоспроможності або банкрутства. Що характерно, у випадку хабарництва, як і у випадку підкупу, особа, яка отримує зиск за дії на шкоду іншим кредиторам або вимагає за такі дії грошової винагороди, також підлягає покаранню.

Зрив тендеру

Складність сьогоднішніх економічних відносин, про які тут неодноразово говорилося, також є через слабку взаємодію між приватним та державним секторами. Держава, діючи через свої організаційні одиниці, є потужним агентом для замовлень на доставлення товарів або надання послуг приватному сектору. Найчастіше ці замовлення розподіляються в ході публічних тендерів. Можливість здійснення зловживань в ході публічного тендеру також була описана в Кримінальному кодексі в ст. 305.

Це положення стосується осіб, які з метою досягнення фінансової вигоди зривають або перешкоджають проведенню публічного тендеру або укладають угоду з іншою особою на шкоду власникові майна або на шкоду організатора тендеру.

Те ж саме стосується особи, яка у зв’язку з публічним тендером поширює неправдиву інформацію або замовчує важливі обставини, що мають відношення до укладення договору, або укладає угоду з іншою особою, діючи на шкоду власнику майна або на шкоду установі для якої проводиться тендер.

Пеналізація, порушення державного тендеру, була задумана в основному з урахуванням інтересів державних суб’єктів, тобто, тих які мають державні гроші на балансі, проте, ст. 305 §3 КК також передбачає кримінальне переслідування такого роду злочинів і у випадку завдання збитків не державним суб’єктам.

Адвокати та юрисконсульти нашої юридичної фірми відстежують практику і прецедентне право в області питань, пов’язаних з публічними тендерами, тому потенційні клієнти можуть сміло розраховувати на нашу допомогу в цій галузі.

Підробка документів

Ділова діяльність включає, серед іншого, великий потік документів, які фіксують виконання юридичних угод та підтверджують різні види юридичних подій. Вірогідність цих документів охороняється ст. 270 Кримінального кодексу, який забороняє підробку або зміну документів з метою їх використання в якості справжніх. Ця стаття також передбачає покарання за використання таких документів як справжніх.

Підробка документа полягає в створенні документа, повністю з нуля, часто на основі шаблону справжнього документа. Інший вид підробки – незаконне отримання штампа або бланка документа та подальше його використання в особистих цілях. Переробка документа – внесення змін до існуючого документ, наприклад видалення його частини або заміна обраного фрагменту.

Найбільш поширеною формою підробки, є підробка підпису. Багато людей не знають, що фальсифікація чужого підпису є злочином, навіть якщо ця людина згодна. Положення, що передбачає покарання за підробку, не призначене для захисту особистих прав людини – його завданням є захистити вірогідність документів, що знаходяться у діловому обороті.

Вищевикладене означає, що ви не можете підписатися на документі з ім’ям іншої особи, навіть якщо вона дала згоду (наприклад, телефоном) або ви знаєте, що особа не буде заперечувати. Навіть при таких обставинах це буде розцінено як злочин за ст. 270 Кримінального кодексу. Варто пам’ятати, що навіть письмовий дозвіл від іншої людини не дає право підписувати документ з її ім’ям. Це формальний злочин, який означає, що карається саме вчинення цієї дії, а не факт заподіяння матеріальних збитків. Однак, якщо суд визнає низький соціальний ступінь такого правопорушення, то можна домогтися дострокового припинення розгляду справи.

За підробку документів загрожує штраф, покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі від 3 місяців до 5 років. Також карається сама підготовка до скоєння даного злочину. Як уже згадувалося вище, відповідальність несуть не тільки особи, які підробляють документи, а й особи, які використовують ці документи в ділових операціях. Однак слід мати на увазі, що злочин карається, тільки якщо він був вчинений з метою використання документа у якості оригіналу.

Адвокати та юрисконсульти юридичної фірми Коваляк-Єнджеєвська в Познані, ґрунтуючись на свій багаторічний досвід, можуть надати професійну та ефективну допомогу в питаннях, пов’язаних з підробкою документів. Фахівці нашої юридичної фірми постійно стежать за судовими рішеннями, що в поєднанні з багаторічним практичним досвідом щодо ведення кримінальних справ, дозволяє нам надавати клієнтам професійну та всебічну юридичну допомогу.

Зловживання довірою у ділових операціях

Робота з інтересами господарюючих суб’єктів пов’язана ще з одним видом відповідальності, що полягає у зловживанні керівника своїми правами або обов’язками. Цей злочин описано у ст. 296 Кримінального кодексу. У своєму основному виді (пункт 1 статті 296 Кримінального кодексу) передбачає відповідальність керівника, обумовлену значним матеріальним збитком, відповідно до формулювання ст. 115 § 5 Кримінального кодексу, що перевищує 200 000 злотих.
Якщо збитки, завдані керівником, досягають величини збитку, що має велику цінність, інакше кажучи, перевищує суму у 2 000 000 злотих, то вступає в дію більш сувора відповідальність, передбачена пунктом 3 статті 296 Кримінального кодексу. Додаткова відповідальність також передбачається, коли злочинець діє для досягнення фінансової вигоди (пункт 2 статті 296 Кримінального кодексу).

У свою чергу, коли злочинець шляхом зловживання повноваженнями або невиконанням обов’язків привів до безпосередньої небезпеки заподіяння істотної шкоди майну, але нанесення шкоди не відбулося, то відповідає він за м’якшим §1a вищевказаного положення. Також в разі, коли злочинець діє ненавмисно, його відповідальність може бути пом’якшена §4.

Як видно з вищесказаного, коло можливих ситуацій при цьому злочині дуже широке. А, отже, в рамках ведення кримінального захисту слід здійснити великий обсяг роботи, щоб він був максимально ефективним та дієвим.

Розкрадання державних та унійних субсидій

Розкрадання державних або ЄС грошей дуже серйозний злочин, до виконання якого часто залучено безліч людей, вони навіть можуть бути слабо між собою пов’язані. Про серйозність злочину свідчить той факт, що порушники мають справу з регіональною прокуратурою, ABW та CBА. Нічого дивного, адже на кону збиток в мільйони, а дії злочинців часто важко вловимі та завуальовані. Розгляд такої справи може тривати роками, вимагати багатьох матеріалів, наприклад прослуховування телефонних розмов, у яких часто міститься багато доказів.

Якщо бути точним, то законодавець не передбачив прямого положення про розтрату державних коштів. Такий злочин відповідно до Кримінального кодексу розглядається як випадок шахрайства (пункт 1 статті 286) та вимагання (пункт 1 статті 297), якщо має значну цінність (пункт 1 статті 294). В системі, як правило, беруть участь багато людей, але з великої групи найчастіше, тільки про небагатьох можна сказати, що вони були сповнені намірів вчинити злочин, інші ж, зробили це несвідомо, шляхом виконання “послуги”, наприклад, підписання (хоча б частково) фіктивних договорів, видача неправдивих фактур, фальшивих довідок, завищення витрат. Ці послуги повинні обґрунтовувати використання грошей від грантів відповідно до їх обіцяної мети та приводити до плутанини відповідні установи та контролюючі органи.

Захист наших клієнтів в цих питаннях, як правило, починається з телефонного дзвінка та інформації про раптовий арешт людини агентами CBA або ABW. В такий момент все ще оповите таємницею. Слідчі органи, після збору доказів (часто вони складаються з декількох десятків томів), приймають рішення, про одночасні дії по всій Польщі та затримують всіх пов’язаних зі злочином осіб (навіть опосередковано). Наші адвокати та юрисконсульти, перш за все, дбають про те, щоб якомога швидше зв’язатися з клієнтом та запобігти арешту на 3 місяці. Потім починається предметна битва з подальшим з’ясуванням щодо провини клієнта.

Шахрайство, кредитне шахрайство

Є багато видів кредитного шахрайства, пов’язаних з вмістом положення про покарання за цей злочин, в якому вказано ряд обставин, коли вони можуть бути здійснені. Відповідно до ст. 297 § 1 Кримінального кодексу – особа яка, щоб отримати для себе або кого-небудь іншого, від банку або організаційної одиниці, що здійснює аналогічну економічну діяльність відповідно до Закону – кредит, грошову позику, субсидію, дотацію, субвенцію, підтвердження банком зобов’язання, що випливає з поручительства або гарантії, пред’являє підроблений, змінений, або неправдивий документ чи письмову заяву про обставини, що мають істотне значення для отримання фінансової підтримки, платіжного інструменту або замовлення, підлягає позбавленню волі від 3 місяців до 5 років. У цьому злочині спільним знаменником є шахрайський спосіб отримання коштів.

У нашій практиці ми часто маємо справу з кредитним шахрайством. Згідно з поліцейською статистикою, їх число зменшилося, але все ще коливається близько 5000 на рік. Велика частина з цих шахрайств стосується виплати невеликих кредитів готівкою, у котрих особа, що бере кредит представляє неправдивий звіт про доходи. Важливо відзначити, що можливість (або заявлення про готовність) згодом погасити заборгованість не має значення. Основним у справі є факт введення в оману.

Однак, при скоєнні цього злочину є можливість, що суд буде більш лояльно налаштований до злочинця, якщо той вчасно вживе заходів щодо виправлення ситуації. Адвокати та юрисконсульти юридичної фірми Коваляк-Єнджеєвська багато разів діяли від імені клієнтів, а також розглядали подібні справи з точки зору § 3 зазначеного вище положення, у якому говориться, що не несе покарання той, хто до порушення кримінальної справи, добровільно перешкоджав використанню фінансової підтримки або платіжного інструменту, згаданого в § 1, відмовився від субсидії або задовольнив вимоги потерпілої сторони.

Відповідальність членів правління за діяльність фірми

Виконання функції члена правління в компанії означає не тільки престиж, а й велику відповідальність. Відповідальність за фінансові зобов’язання компанії випливає з положень Кодексу торгових компаній (стаття 299). За невиконання своїх обов’язків, неналежне виконання або недотримання чинного законодавства, члени правління можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності.

Кримінальна відповідальність члена правління компаній може мати місце тоді, коли справа доходить до скоєння злочину, у зв’язку зі здійсненням своїх функцій, коли злочин скоєно використовуючи своє становище, а також коли скоєно злочин, що не пов’язаний з діяльністю компанії.

На практиці юристи нашої юридичної фірми, що займається захистом клієнтів у судах Познані, найчастіше зустрічаються з членами ради директорів, яких звинувачують у втраті кредитора. Відповідно до ст. 300 Кримінального кодексу, член правління несе відповідальність за несплату або зменшення суми сплати своєму кредиторові. Кримінальну відповідальність також несе член правління, який в разі загрозливої фінансової неспроможності або банкрутства компанії не в змозі задовольнити всіх кредиторів, погасити борг або фінансово забезпечити тільки деяких з них, діючи на шкоду іншим (стаття 302 Кримінального кодексу).

Члени правління також можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за невиконання своїх зобов’язань або зловживання повноваженнями. Відповідно до змісту ст. 296 § 1-2 Кримінального кодексу, член правління, будучи зобов’язаним відповідно до положень закону, рішенням компетентного органу або договором, займатися майновими питаннями або комерційною діяльністю фізичної або юридичної особи (організаційної одиниці без правосуб’єктності) в результаті зловживання наданими йому правами або невиконанням своїх зобов’язань завдаючи при цьому значних збитків майну, карається позбавленням волі від 3 місяців до 5 років.

Якщо злочинець шляхом зловживання наданих йому повноважень або невиконання покладених на нього зобов’язань, створює безпосередню небезпеку завдаючи істотної шкоди власності, – карається позбавленням волі до 3 років. Коли ж він діє з метою отримання матеріальної вигоди, це карається позбавленням волі на строк від 6 місяців до 8 років. Значним матеріальним збитком є сума понад 200 000 злотих.

Члени правління компаній повинні знати про потенційні загрози кримінальних наслідків, що випливають з положень Кодексу комерційних компаній та закону про банкрутство і реорганізацію. Несвоєчасне подання заяви про банкрутство комерційної компанії, незважаючи на виникнення умов, що виправдовують банкрутство компанії відповідно до положень, також підвищує кримінальну відповідальність членів правління такої компанії (ст. 586 Кодексу комерційних компаній та товариств, ст. 317 Закону про банкрутство та реорганізацію).

Відмивання грошей

Термін «відмивання грошей» означає не що інше, як надання правомірного вигляду володінню, користуванню або розпорядженню грошовими коштами або іншим майном, отриманих в результаті скоєння злочину, тобто їх переведення з тіньової, неформальної економіки в економіку офіційну для того, щоб мати можливість користуватися цими засобами відкрито і публічно. Джерелом цих грошей можуть бути неоподатковувані ділові операції, рухоме та нерухоме майно, незаконний оборот наркотиків, незаконні азартні ігри, предмети, отримані в результаті крадіжки, шахрайства, податкових порушень, пов’язаних з митним законодавством.

Правоохоронні органи, вистежуючи порушників вищевказаного злочину, мають у своєму розпорядженні різні інструменти, пов’язані з законом про боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, банківським правом й директивою ЄС.

Щоб «легалізувати» кошти з незаконних джерел, створюються механізми, відповідно до яких кошти переводяться в місце їх легалізації з подальшим відділенням незаконних доходів від джерела походження, усуненням слідів, посиленням анонімності осіб, причетних до злочину. Особливістю цих механізмів є велика кількість транзакцій, а також використовують такі методи, як: електронні перекази в іноземні банки, перекази на рахунки фіктивного клієнта. У кінцевому підсумку процес закінчується неможливістю визначити, ресурси надходять від легальної або нелегальної діяльності.

Затвердження зі ст. 299 Кримінального кодексу дає досвідченому адвокату, який здійснює захист, велике поле можливостей для розв’язання питань щодо кримінальної відповідальності. Багатьом фактам можна надати відповідне значення при їх вмілій інтерпретації.

Необхідно сказати, що за “відмивання грошей” може нести відповідальність особа, яка тільки підготовлювалася до вчинення злочину, а також працівники банку та іншої фінансової установи, на яких лежить обов’язок забезпечувати моніторинг транзакцій, це призводить до висновку, що коло суб’єктів, які охоплюються звинуваченнями по “відмиванню грошей” може бути дуже значним. Покарання, яке загрожує за даний злочин досить суворе, до 8 років позбавлення волі (у випадку співпраці з іншою особою до 10 років).

Управлінське хабарництво

Злочин хабарництва полягає в заподіянні особою, яка виконує управлінську функцію в певному суб’єкті (наприклад, працює менеджером підприємства) шкоди юридичній особі, в обмін на матеріальну або особисту вигоду, або обіцянку такої вигоди. Дія особи, яка вчинила цей злочин, проявляється у зловживанні своїми повноваженнями або в невиконанні обов’язків. Цей злочин підпадає під ст. 296а Кримінального кодексу.

Важливо, що особа, яка дала хабар або обіцяла надати фінансову винагороду, також несе відповідальність, якщо тільки вона добровільно не повідомляє правоохоронним органам про прийняття фінансової вигоди чи обіцянки і не розкриває всі відповідні обставини справи. Цей крок полягає в тому, щоб полегшити ступінь порушення та знизити суворість покарання.

Професійний досвід адвокатів та юрисконсультів юридичної фірми Коваляк Єнджеєвська показує, що такі злочини найчастіше виявляються в результаті повідомлення, зробленого людиною, яка була іншою стороною в корупційної схеми. Специфіка розглядів, що проводяться по злочину хабарництво, заснована на доказах, головним чином, на свідченнях осіб (часто збагачуваних секретними телефонними записами), безпосередньо залучених до корупційної схеми.

Виманювання субсидій на освіту

Цей вид правопорушення пов’язаний з діяльністю в галузі освіти (школою, дитячим садом або іншим освітнім закладом). Відповідно до польського законодавства, законом від 14 грудня 2016 право освітні установи можуть вести фізичні та юридичні особи. Ці організації, відповідно до Закону від 27 жовтня 2017 року про фінансування освітніх установ, отримують від органів місцевого самоврядування субсидії з державних грошей. Умови отримання цієї субсидії та цілі, на які їх можна витрачати вказані в законі про фінансування освітніх установ. Витрачання субсидій підлягає періодичним перевіркам з боку їх керівників. Якщо у результаті перевірки органи прийдуть до висновку, що субсидії були витрачені на цілі, що не відповідають закону, або їх витрачання було направлено на інші, менш значні цілі, то з’являється обов’язок повернення субсидії. Іноді, суми до повернення досягають декількох десятків, а то і сотень тисяч злотих.

Однак санкція повернення субсидій може бути не єдиною проблемою для особи, яка потрапила в таку ситуацію. Найчастіше інспекційні органи приймають рішення повідомити прокуратуру про злочин за ст. 84 Кримінального кодексу, тобто привласнення довіреного майна. Крім того, через значну кількості субсидій, які підлягають відшкодуванню, кримінальна відповідальність може бути ще більш посилена через зміст ст. 294 § 1 Кримінального кодексу. Це положення посилює кримінальну відповідальність за привласнення майна, яке має значну вартість, тобто понад 200 000 злотих.

Наші юристи, завдяки активній діяльності юридичної фірми Коваляк Єнджеєвська в галузі права у сфері освіти, безумовно, можуть запропонувати своїм клієнтам професійну допомогу у вирішенні питань, пов’язаних з поверненням освітніх субсидій, як в адміністративних, так і в кримінальних справах. Наш досвід показує, що контролюючі органи та прокуратура можуть неправильно трактувати положення, що регулюють цілі та принципи надання субсидій.

Податкові злочини та правопорушення

Цей вид злочинів регулюється Кримінально-процесуальним кодексом. Злочини пов’язані з ситуаціями, в яких відбувається зниження публічно-правових зобов’язань – державних або місцевих (наприклад, податки, митні збори) для досягнення фінансової вигоди. Серйозність даного злочину, а також загроза покарання за нього залежать від типу та ступеня негативних наслідків вчиненого діяння, його виду та ступеня порушення фінансового зобов’язання, покладеного на злочинця, а також від поведінки злочинця після його скоєння.

Податковий Кримінальний кодекс виділяє як податковий злочин, так і податкове правопорушення. Пояснення цих виразів можна знайти в ст. 53 Кримінального кодексу. Відповідно до закону, податкові злочини свідчать про велику серйозність діяння, за їх вчинення загрожує покарання у вигляді штрафів, передбачених добовими ставками, покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі. У випадку вчинення податкового правопорушення можуть застосовуватися інші кримінальні заходи, такі як конфіскація предметів майна з метою фінансової вигоди для держави. З податковим правопорушенням ми маємо справу в тому випадку, якщо сума злочину не перевищує п’ятикратну мінімальну заробітну плату. Це справи меншої ваги, меншою соціальною шкідливістю. За вчинення податкового правопорушення загрожує штраф, визначеної суми.

Варто зазначити, що вчинення податкового правопорушення або податкового злочину загрожує не тільки ризиком виникнення вищезазначених штрафних санкцій. На додаток до вироку, засуджений зобов’язаний повернути суму щодо публічно-правової претензії, до якої відноситься розгляд.

Кримінальний кодекс надає безліч інструментів, що дозволяє довести невинність або пом’якшити покарання. Адвокати та юристи з канцелярії Коваляк Єнджеєвська в Познані, завдяки багаторічному досвіду роботи як з кримінальними, так і з кримінально-податковими справами, можуть запропонувати ефективний захист від звинувачень у судових розглядах, пов’язаних з вчиненням податкового правопорушення або податкового злочину. Досвід дозволяє нам зробити висновок, що залучення досвідченого захисника, ретельний аналіз доказів та розробка відповідної стратегії захисту є основними кроками до розв’язання проблем клієнта.