odmowa wypłaty odszkodowania

Strona główna Porady prawne

odmowa wypłaty odszkodowania

 • Stała suma ubezpieczenia a odszkodowanie od zakładu ubezpieczeń

  Bartosz Kowalak

  8 maja 2019

  Stała suma ubezpieczenia a odszkodowanie od zakładu ubezpieczeń

  Nie trzeba być jasnowidzem, aby przewidzieć, iż w przypadku zajścia wypadku (zdarzenia ubezpieczeniowego) pomiędzy ubezpieczonym, a zakładem ubezpieczeń najprawdopodobniej powstanie spór co do wysokości należnego odszkodowania. W przypadku szkód likwidowanych z polisy AC najczęściej spór ten koncentruje się w zakresie ustalenia wartości auta przy szkodzie całkowitej lub szkodzie kradzieżowej. Niestety normą, a przy tym zwykle […]

  Czytaj więcej

 • Odmowa wypłaty odszkodowania z uwagi na brak trwałych następstw na zdrowiu osoby poszkodowanej.

  Bartosz Kowalak

  8 maja 2019

  Odmowa wypłaty odszkodowania z uwagi na brak trwałych następstw na zdrowiu osoby poszkodowanej.

  Nie każdy wypadek samochodowy, upadek na chodniku, czy inne nieszczęśliwe zdarzenie powoduje trwałe i nieodwracalne skutki na zdrowiu osoby poszkodowanej. Mimo tego wypadek łączy się dla poszkodowanego z istotnymi konsekwencjami, koniecznością leczenia, rehabilitacji, czy po prostu dojścia do siebie przez kilkanaście, dni, kilka tygodni. W sytuacji zatem, gdy ofiara wypadku nie ma żadnych złamań, nie […]

  Czytaj więcej