Ogólne warunki umowy ubezpieczenia uznane za niedozwolone

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

12 lipca 2016

Kancelaria po zapoznaniu się z warunkami ubezpieczenia NW oferowanymi przez MTU S.A., które w sposób skrajnie niekorzystny dla poszkodowanego redukowały odpowiedzialność ubezpieczyciela za skutki uszczerbku na zdrowiu zaskarżyła ich stosowanie do Rzecznika Ubezpieczonych i Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Stanowisko Kancelarii zostało podzielone przez Rzecznika Ubezpieczonych, jak również zostało uznane w wyroku przez SOKiK.