Odszkodowanie, zadośćuczynienie za wstrząśnienie mózgu.

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

10 marca 2018

kalhh / Pixabay

Bez dwóch zdań jedną z najpowszechniejszych  konsekwencji wypadków komunikacyjnych, czy innych zdarzeń w wyniku, których dochodzi do uderzenia w głowę jest wstrząśnienie mózgu.

Zacznijmy może od tego, czym właściwie jest dokładnie wstrząśnienie mózgu?

Pod tą jednostką chorobową lekarze opisują krótkotrwałe zaburzenie czynności mózgu, które to zaburzenia nie pozostawiają istotnych zmian w strukturze mózgu. Co za tym idzie z swojej definicji wystąpienie wstrząśnienia mózgu nie skutkuje jakimkolwiek uszkodzeniem układu nerwowego a zwłaszcza mózgu.

W skrócie są to przemijające problemy z funkcjonowaniem mózgu – centralnego ośrodka nerwowego. Jeżeli po wstrząśnieniu mózgu dochodzimy do siebie, nie ma konieczności dalszego leczenia neurologicznego,  to doznaliśmy właśnie wstrząśnienia mózgu, gdyby było inaczej, to oznaczałoby, iż doszło do powstania jakiejś innej jednostki chorobowej.

Uzupełnić powyższą definicje warto o podanie typowych objawów, które wiążą się z wstrząśnienia mózgu są to: krótkotrwała utrata świadomości ( poszkodowany zazwyczaj nie pamięta zdarzenia) i zaburzenia pamięci. Wstrząsowi mózgu mogą także towarzyszyć: bóle głowy, problemy z koncentracją, zaburzenia równowagi, nudności, wymioty czy spóźnione reakcje i problemy z prawidłowym wysławianiem się.

Skoro zatem uraz ten sam przemija, rzecz by można poboli i przejdzie, to czy zatem należy się odszkodowanie (zadośćuczynienie) za uraz w postaci wstrząśnienia mózgu, skoro w teorii poszkodowany z urazu tego wychodzi bez szwanku?

 

Po pierwsze, to bardzo prawdopodobnym jest, iż ubezpieczyciel w takiej sytuacji wyda decyzje odmowną.

Właśnie wskazując na brak powstania u poszkodowanego uszczerbku na zdrowiu, gdyż przyjęta przez Ustawodawcę tabela oceny procentowego  uszczerbku na zdrowiu nie zawiera takiej jednostki chorobowej jak wstrząśnienie mózgu. Również w  przypadku polis dobrowolnych: NW, na życie, grupówek wstrząśnienie mózgu nie jest wskazane w polisie jako konsekwencja wypadku, za która ubezpieczyciel wypłaca jakiekolwiek świadczenie.

 

Niemniej jednak nawet zakładając, iż rzeczywiście uszczerbek na zdrowiu u poszkodowanego wynosi zero %, to nie oznacza, iż nie poniósł on krzywdy.

Konsekwencje wstrząśnienia mózgu są bowiem dość dotkliwe.  Od 7 dniowej obserwacji szpitalnej zaczynając po wskazane wyżej konsekwencje jak bóle głowy, problemy z pamięcią, wysławianiem się itd.

Zresztą możemy sobie sami zadać pytanie, czy chcielibyśmy przeżywać tego rodzaju konsekwencje i cz naszym zdaniem, bole głowy, wymioty problemy z pamięcią nie zasługują na żadne zadośćuczynienie?

Niewątpliwie zatem nawet przy braku uszczerbku na zdrowiu osobie poszkodowanej, która doznała wstrząśnienia mózgu należy się zadośćuczynienie.

Po drugie nie jest jednak  niestety tak, iż urazy głowy ograniczają się tylko do wstrząśnienia mózgu.

Nierzadko  jednak bóle głowy, problemy z mową, pamięcią utrzymują się, tak iż lekarz neurolog stwierdza poza samym wstrząśnieniem mózgu wystąpienie zaburzeń adaptacyjnych będące następstwem urazów  i wypadków,  chociażby takich jak utrwalone nerwice związane z urazem głowy. Wówczas zgodnie z tabelą taki uraz może być punktowany jako co najmniej 5% uszczerbek na zdrowiu. Tym samym roszczenie o zadośćuczynienie także będzie wyrażać się w znacznie większej kwocie.

 

Z mojego doświadczenia jako prawnika zajmującego się dochodzeniem odszkodowań od sprawców wypadków i ich ubezpieczycieli wynika, iż osoba, która doznała wstrząśnienia mózgu może domagać się od kilku do kilkunastu tysięcy złotych tytułem zadośćuczynienia.

 

 

 

Bartosz Kowalak

Kancelaria Kacprzak Kowalak i partnerzy

Adwokaci i Radcowie Prawni w Poznaniu

www.blogoodszkodowaniach.pl