Odszkodowanie a korekta ze względu na krótką ważność dopuszczenia do ruchu

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

29 sierpnia 2022

emkanicepic / Pixabay

Właściciel pojazdu jest obowiązany do dokonywania okresowych badań pozwalających ocenić stan techniczny samochodu. Jest to bardzo ważne, bowiem w przypadku kontroli drogowej, w razie stwierdzenia braku aktualnego przeglądu technicznego zostanie odebrane kierowcy prawo jazdy.

Jednakże nie jest to jedyny powód.

Aktualność badań technicznych pojazdu może również przyczyniać się w znaczący sposób do ustalenia jego wartość. Mowa tutaj  o możliwości zastosowania korekty ze względu na krótką ważność dopuszczenia do ruchu.

Tytułem wyjaśnienia, wskazać należy, iż jeżeli pojazd ma krótki okres ważności dopuszczenia do ruchu, to konieczne będzie przeprowadzenia okresowego badania stanu technicznego pojazdu. Należy jednak mieć świadomość, że dopuszczenie pojazdu do ruchu może być w dużym stopniu uzależnione od dokonania stosownych napraw, tudzież wymiany zniszczonych czy zużytych części.

Nie ulega wątpliwości, że takie działania mogą rodzić znaczące nakłady finansowe, a to
z kolei będzie miało istotny wpływ na teoretyczną wartość pojazdów, która będzie wyceniana.

Wspomniana w tytule niniejszego artykułu korekta ze względu na krótką ważność dopuszczenia do ruchu znajdzie zastosowanie  przede wszystkim w przypadku pojazdów
o starszych rocznikach, mających duży przebieg i takich, których właściciele nie dokonywali systematycznie okresowych przeglądów w stacjach kontroli pojazdów.

W tym wypadku zaleca się zastosować wspomnianą korektę w granicach od minus 4% do 0 % (współczynnik korekty 0,96 do 1,00). Jak łatwo zauważyć, nie jest to korekta o dużej wartości.

Z kolei w przypadku niedopuszczenia pojazdu do ruchu będziemy mieć do czynienia z inną korektą, która wyraża się w o wiele wyższej wartości. Stąd też zawsze warto sprawdzić kalkulację wartości pojazdu również pod kątem okresu dopuszczalności pojazdu do ruchu.