O zmianach na rynku kancelarii odszkodowawczych- wywiad z mec. Bartoszem Kowalakiem dla podcastu: „W eterze paragrafów”

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

11 lutego 2019

Zapraszamy do wysłuchania nagrania wywiadu z Mecenasem Bartoszem Kowalakiem, dla prawniczego podcastu: „W eterze paragrafów”. Nagranie poświęcone kwestii nowych regulacji dotyczących Kancelarii odszkodowawczych, ale także  warsztatów samochodowych i podmiotów zajmujacych się najmem pojazdów zastępczych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniżej przedstawiamy Państwu stenogram tego nagrania:

W eterze paragrafów- odcinek 1. Projekt ustawy regulujący funkcjonowanie Kancelarii odszkodowawczych
BARTOSZ KOWALAK·PONIEDZIAŁEK, 24 GRUDNIA 2018

Anna:
Cześć, Dzień dobry. To jest podcast W eterze paragrafów, w którym rozmawiamy z na tematy związane z prawem i paragrafami. Rozmawiamy z prawnikami lub nie koniecznie z prawnikami, ale zawsze o prawie. Ja nazywam się Anna Dobosz żak a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o przepisach, które prawem jeszcze nie są, ale już budzą wiele kontrowersji nie tylko wśród prawników, ale także dotknąć mogą właścicieli warsztatów samochodowych, kancelarii odszkodowawczych, czy wreszcie każdego z nas, który będzie miał to nieszczęście, iż poniósł w wyniku np. wypadku, kolizji drogowej szkodę. Dzisiejszym moim gościem będzie prawnik…, radca prawny z poznańskiej Kancelarii Adwokacko Radcowskiej Kacprzak Kowalak mecenas Bartosz Kowalak. Pan Mecenas Bartosz Kowalak od wielu lat zajmuje się sprawami związanymi z procesem dochodzenia odszkodowań od zakładów ubezpieczeń, czy od sprawców wypadków drogowych, czy innych zdarzeń powodujących szkodę do naprawienia, której ubezpieczyciel jest obowiązany. Pan Mecenas w tej materii szeroko także udziela się na łamach, czy też nawiązując do nazwy naszego podcastów, w internetowym eterze prowadząc od kilku dobrych lat popularny blog skierowany głównie do osób poszkodowanych, wspierając ich w nierównej walce z zakładami ubezpieczeń. Mowa tutaj o blogu o odszkodowaniach, na którym można znaleźć już imponująca liczbę ponad 300 artykułów, a który to blog można wyszukać wpisując w internetową wyszukiwarkę www.blogoodszkodowaniach.pl Tak więc w dzisiejszym odcinku w eterze paragrafów Pan Mecenas Bartosz Kowalak.
Anna: Zaansowałam Pana Mecenasa Bartosza Kowalaka, ale jako że jesteśmy na ty, to pozwolę sobie zwrócić się po prostu Cześć Bartek,
Bartek:
Cześć Aniu, Bardzo mi milo za zaproszenie do niniejszego programu, zwłaszcza szczególnie mi miło z tego powodu, iż wiem iż jest ma być to pierwszy odcinek w prowadzonej przez ciebie serii podcastów i mam nadzieję, iż się ta forma popularyzacji wiedzy prawniczej spodoba nie tylko Tobie, ale przede wszystkim znajdzie oddźwięk wśród słuchaczy.
Anna: Dziękuję bardzo, Słuchaj czym są w ogóle Kancelarie odszkodowawcze.
Bartek:Hmm. Jako że nie ma żadnej prawnej definicji tego rodzaju podmiotu, czy raczej podmiotów najprościej będzie wskazać, iż Kancelaria odszkodowawcza to podmiot ( spółka, osoba fizyczna, w pewnych okolicznościach nawet adwokat, czy radca prawny) który zajmuje się dochodzeniem roszczeń w imieniu osób poszkodowanych w wyniku wypadku. Najczęściej mowa tu o wypadkach komunikacyjnych i znów najczęściej mowa tu o dochodzeniu roszczeń głównie z OC sprawcy. Do zadań takiej Kancelarii, czy po prostu pośrednika w dochodzeniu odszkodowania należy
ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za spowodowanie zdarzenia, w wyniku którego doszło do powstania szkody
ustalenie, czy tez oszacowanie potencjalnych roszczeń i ich wysokości
zgłoszenie roszczenia zakładowi ubezpieczeń lub w niektórych sytuacjach bezpośrednio sprawcy szkody
odbiór odszkodowania od ubezpieczyciela i rozliczenie się z poszkodowanych
niekiedy także dalsze zlecenie adwokatowi, lub radcy prawnemu dochodzenia dalszego uzupełniającego odszkodowania na drodze sądowej.
W skrócie Kancelaria odszkodowawcza, to po prostu pośrednik w uzyskaniu odszkodowania za skutki wypadku, w wyniku którego doszło do powstania szkody.
Anna:
Czy zatem rynek Kancelarii odszkodowawczych, pośredników w uzyskaniu należnego odszkodowania, zadośćuczynienia, renty wymaga uregulowania i dlaczego?
Bartek:
Nie mam najmniejszych wątpliwości, iż regulacje są tu niezbędne. Przy czym o niezbędności tych regulacji w zasadzie mówiło się już od dobrych kilkunastu lat odkąd Kancelarie te niczym grzyby po deszczu zaczęły powstawać. W tej chwili tego typu podmiotów jest setki, jeżeli nie tysiące, przy czym liczy się tak naprawdę kilka, kilkanaście największych podmiotów. Kilkanaście lata temu, czy tez w procesie powstawania tego typu Kancelarii dochodziło do szeregu patologii, patologii które w dużym zakresie uważam już się same uregulowały z uwagi na działająca na wolnym rynku konkurencję. I jeżeli koniecznym było regulowanie rynku pośredników w dochodzeniu odszkodowań, to trzeba to było robić 5, 10 lat temu, w tej chwili mimo iż taka regulacja pewnie jest potrzebną, nie jest ona uważam niezbędna. Niemniej jednak wiele z rozwiązań, które proponują senatorowie, będący autorami projektu ma charakter kontrowersyjny, a nawet dla niektórych uczestników rynku wręcz niebezpieczny. I mam w związku z tym wątpliwości, czy tak szeroko idąca ingerencja Państwa w już okrzepnięty rynek jest konieczna.

Anna.
To jakie zmiany proponuje nam ustawodawca i które uważasz za konieczne, czy tez uzasadnione. Domyślam się, iż kontrowersji nie budzą raczej takie zmiany, jak wprowadzenie maksymalnego wynagrodzenia za usługi pośrednika ubezpieczeniowego, czy zakaz agresywnej reklamy
Bartek: Jeżeli chodzi o zakaz agresywnej akwizycji reklamy, to w pełni się zgadzam z autorami projektu. Akurat w tym zakresie dochodziło do wielu sytuacji patologicznych. Mowa tutaj o zdobywaniu klientów niejako u źródła, w szpitalu, na miejscu wypadku, w zakładzie pogrzebowym. Sam kiedyś słyszałem od członka rodziny, który został potrącony przez samochód, iż leżąc w szpitalu na oddziale ortopedycznym, nagle z oddziału znikały pielęgniarki, za to pojawiał się przedstawiciel firmy odszkodowawczej, który namawiał lezących na wyciągach ortopedycznych, połamanych i klientów do podpisywania umowy z ta konkretną firmą. Taka sytuacja nie może mieć miejsca. Oczywiście dużym plusem, nie wiem czy nie największym działalności firm odszkodowawczych jest tak dalece idąca penetracja rynku, iż praktycznie każdy poszkodowany uzyskuje świadomość przysługujących mu praw i w konsekwencji uzyskuje odszkodowanie od zakładu ubezpieczeń. Nie musze w tym miejscu dodawać, iż główną i zasadnicza przyczyną rozkwitu rynku kancelarii odszkodowawczych i uzyskiwania ogromnych dochodów z tego typu działalności jest sposób funkcjonowania, czy tez filozofia działania ubezpieczycieli, którzy bardzo wiele zrobią aby nie wypłacić należnego ofierze lub osobie uprawnionej odszkodowania, albo odszkodowanie to wypłacić w wartości mniejszej jak należna.
Anna: Ustawa jeżeli zostanie przyjęta ukróci zatem te praktyki.

Bartek: Wątpię
Anna: Czemu?
Bartek: Projekt ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego w zasadzie tylko zakazuje tego rodzaju praktyki a nie wprowadza w tym zakresie żadnej sankcji, czy to administracyjnej, czy karnej. Jedyną sankcja jest w tym zakresie sankcja nieważności takiej umowy. Tak więc przy bardzo konkurencyjnym rynku, jakim jest rynek pośredników odszkodowawczych bardzo możliwe, iż nadal znajda się podmioty naga bywające klientów bezpośrednio w karetce, czy tuz po ceremonii pogrzebowej.
Anna: A co z maksymalną stawką wynagrodzenia, bodajże proponowana na 20%
Bartek: Mam tu pewne wątpliwości czy wprowadzenie tego typu maksymalnego pułapu nie spowoduje nieopłacalności podejmowania przez kancelarie odszkodowawcze, niektórych spraw, o niewielkiej wartości lub spraw, o szczególnym stopniu skomplikowania. Niemniej jednak jedną z patologii występujących na rynku kancelarii odszkodowawczych było określanie należnego firmie odszkodowawczej wynagrodzenia w wysokości wręcz zbójeckiej, typu 50%, choć słyszałem i o większych stawkach. Niewątpliwie sprawy te dla podmiotu zajmującego się na co dzień odszkodowaniami nie są sprawami aż tak skomplikowanymi, aby uznać 20% odszkodowanie za wynagrodzenie, któremu odmówić można by charakteru wynagrodzenia godnego. Tak więc generalnie bym z tą myślą ustawodawcy się zgodził, Bardziej wprowadzenie tego typu regulacji chroni osoby poszkodowane niż im szkodzi. Mam oczywiście także pewne wątpliwości jak w tym zakresie będą się miały koszty zastępstwa procesowego należne adwokatowi, czy radcy prawnemu. Czy koszty te także będą się zawierały w tych 20%, czy podliczone niezależnie.
Anna: Ustawa wprowadzać ma także zakaz ustalania procentowego wynagrodzenia w stosunku do 000 dochodzenia zwrotu kosztów leczenia lub renty, w tym wypadku wynagrodzenie musi być wyrażone jako oznaczona suma pieniężna i nie może być uzależnione od wyniku sprawy.
Bartek: Jeżeli chodzi o rentę, to uważam, iż jest to z punktu widzenia prawnika najbardziej skomplikowane roszczenie w procesie dochodzenia należnych osobie poszkodowanej roszczeń. Nie do końca też rozumie, co wprowadzając taki zapis ustawodawca chce osiągnąć, domyślam się, ze chodzi tutaj o uniknięcie sytuacji, gdy osoba poszkodowane będzie zmuszona do odprowadzenia części należnej jej renty firmie odszkodowawczej także w przyszłości. z czym generalnie się zgadzam, ale można by tu zastosować inne rozwiązanie, np. ustaleni maksymalnego wynagrodzenia jako np. 6 krotność miesięcznej renty. Odebranie poszkodowanemu możliwości umówienia się na procent, może bowiem prowadzić do odstąpienia od dochodzenia tego typu roszczeń z uwagi na konieczność zapłaty odpowiedniej wcześniej ustalonej kwoty.
Anna:
Ustawa wprowadza także zapis zakazującej doradcy, ani innej osobie działającej w imieniu lub na rzecz doradcy, uzyskiwania pełnomocnictwa do odbioru lub dysponowania świadczeniami z tytułu czynu niedozwolonego.
Bartek:
Tak, kierunek słuszny, wykonanie fatalne Anna Doboszczak Troche jaśniej Bartek: Firmy odszkodowawcze umawiając się na procent od wygranej sprawy niejako kredytują swoją prace przyszłym zyskiem, kredyt ten najczęściej zabezpieczają w ten sposób, iż uzyskują od poszkodowanego pełnomocnictwo do odbioru odszkodowania, zadośćuczynienia od ubezpieczyciela. Po uzyskaniu odszkodowania potrącają swoje wynagrodzenie i resztę przelewają na konto osoby poszkodowanej.
Anna: To w czym problem
Bartek:
Problem w tym, iż zdarzało się, czy może i dala niekiedy zdarza się, iż pieniądze te nie trafiają na konto osoby poszkodowanej. Sam miałem kiedyś klienta, któremu prowadziłem sprawę po Kancelarii odszkodowawczej, która upadła. Przed upadłością na konto tej kancelarii odszkodowawczej zakład ubezpieczeń przelał należne poszkodowanemu odszkodowanie- tzw. kwotę bezsporną odszkodowania Anna: i co poszkodowany nigdy tej kwoty bezspornej już nie zobaczył
Bartek:Dokladnie
Anna: To co złego jest w tym rozwiązaniu
Bartek: Tak jak mówiłem z jednej strony do tej pory ryzykowali głównie klienci, choć te sytuacje o których mówię mimo wszystko były chyba marginalne. w tej chwili to kancelarii odszkodowawcza będzie zdana na łaskę klienta, z cała pewnością większość poszkodowanych rozliczy się z zawartej umowy, wielu jednak po uznaniu swojego rachunku raczej niechętnie dokona przelewu, albo tez ich konto będzie już np. zajęte przez komornika. W tej sytuacji to kancelaria nie odzyska wyłożonego przez siebie kredytu.
Anna: To jakie byłoby tutaj najlepsze rozwiązania
Bartek: W toku prac, czy już wcześniej w branży mówiło się o wprowadzeniu podzielonego pełnomocnictwa. Klient udzielałby kancelarii odszkodowawczej pełnomocnictwa do odbioru odszkodowania jedynie w zakresie umówionej kwoty.Np. kancelaria umówiłaby się na 20%, czyli maksymalne przewidziane w projekcie, a zakład ubezpieczeń wypłacający odszkodowanie na konto Kancelarii przelewałby jedynie 20% wynagrodzenia, a 80% na konto klienta. Uważam takie rozwiązanie za uczciwe i nie generujące konfliktów. W przeciwnym razie będzie sporo spraw sądowych pomiędzy Kancelariami i klientami. Generalnie jestem zwolennikiem rozwiązan jak najbardziej pragmatycznych. Im mniej problemów generujemy na początku tym mniej problemów będzie i na końcu.
Anna: No dobrze a co z kontrowersyjnymi zmianami, bo z tego co patrzę po projekcie ustawy to zostaje nam jeszcze do omówienia obowiązkowe co kancelarii odszkodowawczych i chyba rzeczywiście bardzo kontrowersyjna kwestia cesji
Bartek: jeżeli chodzi o obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej kancelarii odszkodowawczych, to jak najbardziej jest to potrzebna instytucja, takie ubezpieczenie mają przecież i adwokaci i radcowie prawni, ale także lekarze czy inne osoby wykonujące wolne zawody
Anna: to w czym problem w przypadku kancelarii odszkodowawczych. Czyżby w tym, iż podmiotem, który ma ubezpieczać kancelarie odszkodowawcza jest ten sam zakład ubezpieczeń, który będzie wchodził w spór co do wypłaty lub wysokości należnego odszkodowania, dla osoby poszkodowanej
Bartek: Dokładnie Ania, pytanie czy takiego projektu ustawy nie wykorzystają zakłady ubezpieczeń, które skonstruują stawkę za to ubezpieczenie wziętą z kosmosu, eliminując tego typu podmioty z rynku. Pewnie większe podmioty sobie poradzą, zawsze można się pewnie ubezpieczyc u jakiegoś ubezpieczyciela na terenie unii, który nie będzie miał sprzecznych interesów z kancelarią odszkodowawczą, ale już kancelarie odszkodowawcze w postaci dwuosobowej spółki cywilnej mogą zwinąć interes.
Anna: no dobra, to przejdźmy do najbardziej kontrowersyjnej części tej ustawy, czy li zakazu cesji
Bartek:
zakaz cesji dotyczy nie tylko kancelarii odszkodowawczych, ale wszystkich podmiotów
dotyczy więc on także warsztatów naprawczych
dotyczy firm wynajmujących auta
Anna: no dobrze, ale przecież taki zakaz już i tak obowiązuje w przypadku szkód osobowych, w czym się wiec zmieni sytuacja w przypadku szkód rzeczowychBartek:W przypadku szkód osobowych klient , może poza kosztami leczenia, choć te i tak w większości pokrywa NFZ, nie musi wykładać żadnych srodków z góry sytuacji zakazu cesji
mamy naprawę bezgotówkowa
wynajmę auya z co sprawcy
Gdy będzie musiał wykładać kase z góry, to nie będzie się decydował na droga naprawę na oryginalnych częściach z salonu, ale będzie szukał tańszych zamienników.Nawet może dojsc do sytuacji, gdy zwiększy się rynek kradzionych pojazdów rozbieranych na czesciwynajem aut moim zdaniem umrze, co prawda jestem bardzo krytyczny do obecnie funkcjonującego modelu wynajmu aut, lepszy byłby model niemiecki taki model jest dobry tylko dla wynajmujących
Anna: Ok myślę, ze na tym skończymy dzisiejszy odcinek podcastów w eterze paragrafów, zapytam tylko, czy myślisz, iż te przepisy wejdą w tym tekście
Bartek: Nie wiem jakie poparcie polityczne ma ten projekt, jeżeli ma rzeczywiste to pewnie zostanie uchwalonych. Choć myślę, ze takie zmiany jak zakaz cesji raczej nie wejdą. Zbyt wielu prywatnych przedsiębiorców zostałoby rozłożonych na łopatki i nie tylko kancelarie odszkodowawcze, które same w sobie dobrej prasy nie mają, ale i warsztaty, czy wynajmy aut
Anna: Dzieję bardzo, gościem w dzisiejszym wydaniu w eterze paragrafów był Pan mecenas bartosz kowalak, a więcej na temat kancelarii odszkodowawczych, planowanych zmian, czy tez szerzej prawa odszkodowań możecie Państwo przeczytać na blogu Pana mecenasa www.blogoodszkodowaniach.pl
Bartek : Dzieję Aniu i Dziekuję Państwu Do widzenia.