Nowe ostrzejsze regulacje dotyczące karania pijanych kierowców w praktyce.

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

14 lipca 2016

W dniu wczorajszym i dzisiejszym przez media przebiegła informacja o złapaniu znanego aktora Daniela Olbrychskiego na jeździe pod wpływem alkoholu.
Po badaniu alkomatem u kierowcy wykryto 0,9 promila alkoholu w krwi- czyli stan nietrzeźwości- kwalifikujący ten czyn jako przestępstwo.

Znany aktor przyznał się do winy i poddał się dobrowolnie karze uzgodnionej z prokuratorem. Na trzy lata straci uprawnienia do kierowania pojazdem oraz zapłaci nawiązkę w wysokości 5 tyś złotych.

Podkreślić należy, iż w zasadzie aktor nie miał tutaj za dużego pola manewru. Zgodnie bowiem z nowelą do kodeksu karnego, która weszła w życie w dniu 18 maja 2015 r. przewidziany w chwili obecnej jest obligatoryjnie co najmniej 3 letni zakaz prowadzenia pojazdu oraz obligatoryjna nawiązka w kwocie 5 tyś złotych.

Do tej daty minimalnym okresem zakazu był okres roku i pewnie w tych granicach znany aktor nie miał by możliwości prowadzenia pojazdu.

W chwili obecnej przepisy te wyglądają tak:

Art. 42

§ 1. Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

§ 2.Sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, art. 174 lub art. 177.

§ 3.Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie popełnienia przestępstwa określonego w art. 178a § 4lub jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 173, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 177 § 2 lub w art. 355 § 2 był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

§ 4.Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie ponownego skazania osoby prowadzącej pojazd mechaniczny w warunkach określonych w § 3.

Art. 49
§ 1. Odstępując od wymierzenia kary, a także w wypadkach wskazanych w ustawie, sąd może orzec świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7 na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej; świadczenie to nie może przekroczyć 60 000 złotych.
§ 2.W razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a § 1, art. 179 lub art. 180, sąd orzeka świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7 na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokościco najmniej 5000 złotych, a w razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a § 4 co najmniej 10 000 złotych, do wysokości określonej w § 1.

Bartosz Kowalak – radca prawny w Kancelarii Adwokacko-Radcowskiej Kacprzak Kowalak w Poznaniu