Kogo pozwać- problem z zagranicznymi ubezpieczycielami

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

14 lipca 2016

Odkąd Polska zdecydowała się na wejście do struktur europejskich zmienił się sposób funkcjonowania, a raczej dostępność polskiego rynku dla zagranicznych ubezpieczycieli.

W chwili obecnej szereg ubezpieczycieli mających siedzibę w jednym z Państw Unii Europejskiej prowadzi działalność gospodarczą na terenie Polski za pomocą zarejestrowanego w Polsce oddziału.

I jaki z tym się wiąże problem w praktyce adwokata, czy radcy prawnego.

Otóż powstaje problem, kto powinien być pozwanym w toku procesu, czy wnosząc pozew adwokat winien pozywać oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń, czy właściwszą formą jest wystosowanie powództwa wobec zakładu głównego ubezpieczyciela.

Podkreślić należy, iż przez szereg ostatnich lat problem ten w praktyce orzeczeń sądowych nie istniał. Sądy, także te z apelacji i okręgu poznańskiego, przyjmowały iż skutecznym jest pozwanie zamiast np. Ceskiej Poijstovni S.A. ( działającej pod marką Proama) a z siedzibą w Pradze, Ceskiej Poijstovni Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie. Takich wyroków z sądów w Poznaniu i w okręgu apelacji poznańskiej widziałem dziesiątki.

Tymczasem na fali przyjęcia stanowiska, iż oddział ubezpieczyciela z Unii Europejskiej nie posiada zdolności sądowej, wyrażonego między innymi w wyroku z 11 kwietnia 2014 r. przez Sąd Okręgowy w Łodzi (sygn. akt XIII Ga 525/13). który to Sąd wskazał, iż „W ocenie sądu brak zdolności sądowej oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń z państwa członkowskiego Unii Europejskiej ma charakter nieusuwalny, ponieważ nie istnieje możliwość uzyskania tej zdolności przez oddział. W miejsce pozwanego oddziału musiałby wstąpić posiadający zdolność sądową zakład ubezpieczeń, a w konsekwencji nie zostałaby zachowana tożsamości stron Zdolność sądowa i zdolność procesowa należą do bezwzględnych i pozytywnych przesłanek procesowych (art. 64 kodeksu postępowania cywilnego). Brak tych przesłanek sąd bierze pod uwagę z urzędu w każdym stanie sprawy (art. 202 zd. 3 k.p.c.), a postępowanie prowadzone w przypadku występowania takiego braku jest dotknięte nieważnością. W ocenie sądu brak zdolności sądowej oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń z państwa członkowskiego Unii Europejskiej ma charakter nieusuwalny, ponieważ nie istnieje możliwość uzyskania tej zdolności przez oddział. W miejsce pozwanego oddziału musiałby wstąpić posiadający zdolność sądową zakład ubezpieczeń, a w konsekwencji nie zostałaby zachowana tożsamości stron”

Wyrok ten skutkował oddaleniem powództwa względem oddziału, a jednocześnie doszło w międzyczasie do przedawnienia roszczenia względem zakładu głównego ubezpieczyciela. Tak więc konsekwencje nieprawidłowego oznaczenia były dla pokrzywdzonego i jego adwokata bardzo dotkliwe.

Tak więc w interesie pokrzywdzonego w sytuacji, gdy ubezpieczycielem jest jeden z kilkunastu tak funkcjonujących na naszym rynku ubezpieczycieli, jest pozwanie oddziału głównego ubezpieczyciela. Przy czym przepisy prawa pozwalają na wytoczenie powództwa, pozwanie zakładu ubezpieczeń przed Sąd w Polsce, także nie powinno być problemu z prowadzeniem procesu w języku polskim- co pozwoli uniknąć znacznych kosztów związanych z tłumaczeniem pozwu.

W tym miejscu warto wskazać, z którymi ubezpieczycielami ten problem może powstać, są to następujące zakłady ubezpieczeń:

 • ACE European Group Limited Oddział w Polsce
  Oddział zakładu ubezpieczeń ACE European Group Limited, Wielka Brytania,
 • AEGON Ubezpieczenia Majątkowe, Oddział Zakładu Hungary Composite Insurance Ltd. Oddział w Polsce
  Oddział zakładu ubezpieczeń AEGON Magyarorszag Altalanos Biztosito Zrt., Węgry,
 • AGA International S.A. Oddział w Polsce 
  Oddział zakładu ubezpieczeń, Francja,
 • AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce
  Oddział zakładu ubezpieczeń AIG Europe Limited, Wielka Brytania,
 • Atradius Credit Insurance N.V. Oddział w Polsce
  Oddział zakładu ubezpieczeń Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij N.V., Holandia,
 • Avanssur Oddział w Polsce
  Marka handlowa: AXA Direct
  Oddział zakładu ubezpieczeń: Avanssur, Francja,
 • BTA Insurance Company SE Oddział w Polsce
  Oddział zakładu ubezpieczeń BTA Insurance Company SE, Łotwa,
 • Cardif-Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce
  Oddział zakładu ubezpieczeń Cardif-Assurances Risques Divers Societe Anonyme, Francja,
 • Česká pojišťovna a.s. Oddział w Polsce
  Marka handlowa: Proama,
 • COFACE SA Oddział w Polsce
  Oddział zakładu ubezpieczeń COFACE SA, Francja,
 • Europaische Reiseversicherung Aktiengesellschaft Oddział w Polsce
  Oddział zakładu ubezpieczeń Europaische Reiseversicherung Aktiengesellschaft, Niemcy,
 • Inter Partner Assistance SA Oddział w Polsce
  Oddział zakładu ubezpieczeń Inter Partner Assistance, Belgia,
 • KUPEG uverova poijst’ovna a.s. Oddział w Polsce (KUPEG Credit Insurance) oddział zakładu ubezpieczeń KUPEG uverova poijst’ovna a.s.,
 • Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce
  Oddział zakładu ubezpieczeń Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A., Hiszpania
  Marka handlowa: LIBERTY DIRECT,
 • LMG Försäkrings AB Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
  Oddział zakładu ubezpieczeń LMG Försäkrings AB, Szwecja,
 • London General Insurance Company Ltd. Oddział w Polsce
  Oddział zakładu ubezpieczeń London General Insurance Company Ltd., Wielka Brytania,
 • Medicover Insurance AB Oddział w Polsce
  Oddział zakładu ubezpieczeń Medicover Insurance AB, Szwecja,
 • Society of Lloyd’s Oddział w Polsce
  Oddział zakładu ubezpieczeń Society of Lloyd’s, Wielka Brytania,
 • SOGECAP Risques Divers S.A. Oddział w Polsce
  Oddział zakładu ubezpieczeń SOGECAP Risques Divers, Francja,
 • SOGECAP S.A. Oddział w Polsce
  Oddział zakładu ubezpieczeń SOGECAP, Francja,
 • SOGESSUR Société Anonyme,

Bartosz Kowalak – radca prawny w Kancelarii Adwokacko-Radcowskiej Kacprzak Kowalak w Poznaniu