KODEKS RODZINNY UKRAINY – wersja polska art. 57 do 59 Prawo do prywatnej własności małżonków – prawo ukraińskie

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

8 września 2018

Nie ulega wątpliwości, iż masowa emigracja obywateli Ukrainy do Polski wiąże się także z nowymi problemami prawnymi w stosowaniu prawa. Przede wszystkim z koniecznością stosowania przez polskie sądy i na terytorium Polski  przepisów Republiki Ukrainy  do stosunków rodzinnych obywateli Ukrainy.

Dlatego też chcielibyśmy przybliżyć regulacje ukraińskiego prawa rodzinnego, gdyż przepisy te w wersji polskiej w zasadzie nie są w żaden sposób dostępne w Polsce.

Nadmienić przy tym trzeba, iż tłumaczenie to ma charakter autorski ( wykonane przy współpracy prawników, adwokatów ukraińskich jak i polskich), co po pierwsze oznacza, iż nie stanowi ono samo w sobie wiążącej normy prawnej- ta jest tekst w języku ukraińskim, a po drugie stanowi przedmiot prawa autorskich Kancelarii Adwokacko Radcowskiej Kacprzak Kowalak w Poznaniu.  Tak więc drogi czytelniku jeżeli chcesz wykorzystać niniejsze tłumaczenie, je powielić musiałbyś uzyskać naszą zgodę.

W niniejszym wpisie prezentujemy jedynie część regulacji ukraińskiego Kodeksu rodzinnego, dalsze tłumaczenia znajda się także na stronach niniejszego bloga.

 

KODEKS RODZINNY UKRAINY

(Najwyższa Rada Ukrainy (NRU), 2002, nr 21-22, s. 135,

na dzień 02.02.2018 r.)

 

Dział 7

PRAWO DO PRYWATNEJ WŁASNOŚCI ŻONY I MĘŻA

 

Artykuł 57.  Majątek osobisty żony, męża

 

  1. Osobistą majątkiem żony, męża jest:

1) majątek nabyty przez nią/niego przed zawarciem małżeństwa;

2) majątek nabyty przez nią/niego w trakcie małżeństwa, ale na podstawie umowy darowizny lub w drodze dziedziczenia;

3) majątek nabyty przez nią/niego w trakcie małżeństwa, ale za pieniądze, które należały do niej/niego osobiście;

4) mieszkanie, dom, nabyte przez nią/niego na czas małżeństwa z powodu jego prywatyzacji zgodnie z Ustawą Ukrainy “O prywatyzacji lokali mieszkalnych”;

5) działka, nabyta przez nią/niego na czas małżeństwa w wyniku prywatyzacji gruntów, która znajdowała się w jej/jego posiadaniu, lub uzyskana w wyniku prywatyzacji gruntów państwowych i komunalnych przedsiębiorstw rolnych, instytucji i organizacji, lub uzyskana z ziem państwa i majątku komunalnego w granicach norm bezpłatnej prywatyzacji, określonych Kodeksem o Ziemi Ukrainy.

  1. Osobista własność żony i męża to rzeczy przeznaczone do użytku osobistego, w tym biżuteria, nawet wtedy, gdy zostały one nabyte kosztem ogólnych środków małżonków.
  2. Osobistą własnością żony, męża są premie, nagrody, które ona/on dostał(a) za osobiste zasługi.

Sąd może przyznać drugiemu z małżonków prawo do części premii, nagrody, jeśli okaże się, że swoimi działaniami (prowadzenie gospodarstwa domowego, wychowywanie dzieci itp.) przyczynił się do jej uzyskania.

  1. Osobistą własnością żony, męża są środki uzyskane jako odszkodowanie za utratę (uszkodzenie) rzeczy, która do niej/niego należała, a także jako zadośćuczynienie wyrządzonej jej/jemu.
  2. Osobistą własnością żony, męża są ubezpieczeniowe kwoty, uzyskane przez nią/niego z obowiązkowego osobistego ubezpieczenia, a także za dobrowolne prywatne ubezpieczenie, jeśli składki ubezpieczeniowe zostały uiszczone ze środków, które były osobistą własnością prywatną każdego z nich.
  3. Sąd może uznać za prywatną własność żony, męża majątek nabyty przez nią/niego podczas ich odrębnego zamieszkania w związku z faktycznym zakończeniem relacji małżeńskich.
  4. Jeśli do nabycia nieruchomości zainwestowano oprócz wspólnych środków małżonków również środki należące do jednego z małżonków, to udział w tym majątku, według wielkości wkładu, jest jego prywatną własnością.

 

Artykuł 58. Prawo do pożytków i dochodów z rzeczy, które są osobistą własnością żony, męża

 

  1. Jeżeli rzecz należąca do jednego z małżonków, wydaje owoce lub pożytki lub dochód (dywidendy) , to jest on właścicielem tych owoców, pożytków lub dochodu (dywidendy).

 

Artykuł 59. Realizacja żony, męża prawa do prywatnej własności

 

  1. Ten z małżonków, który jest właścicielem majątku, określa tryb posiadania i korzystania z niej z uwzględnieniem interesów rodziny, przede wszystkim dzieci.
  2. W przypadku dyspozycji swoim majątkiem żona, mąż, muszą brać pod uwagę dobro dziecka, innych członków rodziny, które zgodnie z ustawą mają prawo do korzystania z nich.