Kiedy mamy do czynienia z przyczyną zewnętrzną przy wypadku przy pracy?

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

6 listopada 2021

Niniejszy artykuł jest kolejnym artykułem wyjaśniającym, jakie przesłanki muszą zajść aby stwierdzić, iż mamy do czynienia z wypadkiem przy pracy. Poza nagłością oraz skutkiem
w postaci śmierci lub urazu,
aby można było mówić o wypadku przy pracy konieczne jest zajście także przyczyny zewnętrznej.

Czym jest przyczyna zewnętrzna?

Przede wszystkim jak łatwo się domyślić można, przyczyna zewnętrzna, to nie przyczyna wewnętrzna. Obrazowo rzecz ujmując można wskazać, że zewnętrzność zdarzenia oznacza, że nie może ono pochodzić z ciała pracownika, u którego uszczerbek na zdrowiu bądź śmierć nastąpiła (np. wstrząs mózgu na skutek upadku w trakcie udaru). Co więcej przyczyna zewnętrzna winna mieć swoje źródło w środowisku związanym z pracą (np. załamanie się rusztowania pod pracującym na wysokościach pracownikiem).

Co istotne przyczyna ta powinna wynikać z zakłócenia normalnego trybu pracy. Koniecznym będzie zatem  ustalenie że pracownik nie uległby temu wypadkowi, gdyby nie wykonywanie pracy. Czyli po prostu bez tej przyczyny zdarzenie by nie nastąpiło.

Zdarzenie nie musi być oparte tylko o jedną przyczynę, może być ich kilka współistniejących, ważne jest jednak ustalenie tej jednej o dominującym charakterze. To ona powinna mieć zewnętrzny charakter aby zdarzenie zakwalifikować jako wypadek przy pracy. Takie podejście umożliwia uznanie za wypadek przy pracy zdarzeń, które powstały z przyczyn zewnętrznych ale skutek wywołały po zetknięciu się również z przyczyną wewnętrzną taką jak choroba pracownika. Nie da się ukryć, że zaistniałej sytuacji  duże znaczenie ma jednak opinia biegłego powołanego przez sąd.

Co wydaje się dość oczywistym, przyczyna zewnętrzna nie może być świadomie wywołana przez poszkodowanego pracownika. Wówczas nawet jeżeli zdarzenie zostanie uznane za wypadek przy pracy, to pracownikowi nie zostaną wypłacone świadczenia.

Podsumowując aby ustalić przyczynę zewnętrzną siłą sprawczą wypadku powinno być:

– narzędzie pracy,
– zaniedbania pracodawcy w zakresie badań pracownika (np. praca pomimo przeciwwskazań, brak ważnych badań),
– nadmierny stres,
– nadmierny wysiłek.

Warto wskazać także na orzecznictwo sądów w przedmiocie przyczyny zewnętrznej.

  • Ubezpieczona zajmowała stanowisko głównej księgowej i trudno za przyczynę uznać jej zdenerwowanie spowodowane rozmową telefoniczną z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Stanowisko głównej księgowej jest bowiem stanowiskiem kierowniczym, samodzielnym i pracownik zajmujący takie stanowisko musi się liczyć z tym, że wykonywanie normalnych obowiązków nie zawsze przebiega bez konfliktów oraz że z wykonywaniem tych obowiązków łączy się z reguły konieczność doznania mniejszych lub większych stresów psychicznych.(Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2004 r., sygn. akt III AUa 4062/02).
  • Przy ocenie nadmiernego wysiłku jako przyczyny zewnętrznej wypadku przy pracy należy mieć na uwadze nie tylko rodzaj wykonywanych czynności, ale także warunki i okoliczności, w których czynności te są wykonywane.(Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 2004 r., sygn. akt II UK 236/03).
  • Istnienie przyczyny wewnętrznej nie wyklucza przyjęcia, że zdarzenie miało miejsce na skutek działania czynnika zewnętrznego.(Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 2005 r., sygn. akt I UK 257/04);