Jakie zadośćuczynienie za uszkodzenie brzucha? Analiza na podstawie orzeczeń sądów apelacji poznańskiej

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

13 lutego 2020

Jakie zadośćuczynienie za uszkodzenie brzucha? Analiza na podstawie orzeczeń sądów apelacji poznańskiej

Niekiedy zdarza się, że w wyniku wypadku komunikacyjnego dochodzi do uszkodzenia brzucha. Nic więc dziwnego, że klienci odwiedzający naszą kancelarię w Poznaniu pytają adwokatów i radców prawnych, jakie zadośćuczynienie można otrzymać w związku z takim urazem. Nasi prawnicy z reguły odpowiadają wówczas, że wszystko zależy od indywidualnej sprawy, choć można określić pewne ramy, kierując się tym, jaki uszczerbek na zdrowiu w związku z uszkodzeniem brzucha przewiduje tabela oceny procentowej trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, stanowiąca załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania. Zgodnie z pkt 65 tej tabeli w związku z uszkodzeniem powłok jamy brzusznej można ustalić uszczerbek w wysokości od 5 do 30 %.

Widać więc, że jest to bardzo duży przedział, co skutkuje tym, że również zadośćuczynienie przyznane poszkodowanemu, u którego stwierdzono uszkodzenie brzucha, może być bardzo różnej wysokości. Sądy w Poznaniu i apelacji poznańskiej przyjmują z reguły za jeden procent uszczerbku na zdrowiu kwotę 1.666 zł lub 2.000 zł. Zakładając więc, że sąd ustalając zadośćuczynienie wziąłby pod uwagę kwotę 2.000 zł za 1% uszczerbku, to właściwą kwotą zadośćuczynienia może się okazać kwota od 10.000 zł do 60.000 zł. Jako prawnicy podpowiadamy jednak, że to jedynie przybliżone kwoty, gdyż wysokość stwierdzonego uszczerbku na zdrowiu jest jedną z wielu okoliczności, które sąd bierze pod uwagę, orzekając o rekompensacie finansowej za skutki wypadku.

Sądy w Poznaniu i apelacji poznańskiej orzekały w sprawach, w których poszkodowani w wyniku wypadku cierpieli na dolegliwości związane z uszkodzeniem powłok jamy brzusznej.

Jedną z takich spraw jest sprawa o sygn. akt XII C 709/15, zakończona wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 19 maja 2016r. Poszkodowany, którego dotyczyło to postępowanie, był uczestnikiem wypadku komunikacyjnego w wyniku którego doznał rany tłuczonej powłok twarzy, mnogiego złamania żeber, stłuczenia płuca prawego, złamania łopatki prawej, wieloodłamowego złamania obojczyka lewego z przemieszczeniem odłamów, złamania trzonu mostka, pourazowego rozerwania jelita grubego i jelita cienkiego oraz pooperacyjnego zniekształcenia powłok brzucha. W związku z tym stwierdzono u niego 55 % uszczerbku na zdrowiu i za właściwą kwotę zadośćuczynienia uznano 125.000 zł.

Podobnie, uszkodzenie brzucha stwierdzono w sprawie, która była rozpoznawana przez Sąd Okręgowy w Poznaniu (sygn. akt XII C 144/11), a następnie Sąd Apelacyjny w Poznaniu (sygn. akt I ACa 982/12). W sprawie tej ustalono, iż z punktu widzenia zaburzeń funkcji narządów ruchu u poszkodowanego stwierdzono skrócenie obręczy barkowej po stronie prawej, obniżenie stawu barkowego prawego i odstawanie łopatki, osłabienie siły mięśni brzucha, uszkodzenie łąkotki i chondromalacja rzepki, z punktu widzenia neurologicznego: nerwicę pourazową, stan po złamaniu obojczyka prawego z częściowym uszkodzeniem splotu barkowego, a z punktu widzenia psychologicznego: utrwaloną nerwicę. Za właściwą kwotę zadośćuczynienia w tej sprawie uznano aż 190.000 zł.

Uszkodzenie brzucha może więc uzasadniać zasądzenie zadośćuczynienia w różnej wysokości, w tym bardzo wysokiego, jeżeli połączone jest z innymi uszczerbkami.